Hopp til innhold

Her ser de sitt nye hjem - men fremtiden er usikker

I området rundt Saltfjellet springer nå fem nye fjellrev-valper rundt i frihet for første gang, men ingen vet hvor mange som skal til før bestanden regnes som livskraftig.

Fjellrev på Saltfjellet

USIKKERHET: På hvilket tidspunkt fjellrevbestanden kan regnes som livskraftig, er fremdeles uvisst.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Overvåkningen av fjellrev i Norge har pågått i over 30 år. Siden 2006 er 63 fjellrever blitt satt ut i Saltfjellområdet og rundt 276 valper totalt i norske fjell.

Da avlsprogrammet for fjellreven startet, var det kun 50 ville fjellrev igjen i Norge. Nå er det rundt 200 voksne individ som springer rundt i fjellene. Hvor mange som skal til før arten ikke regnes som truet, er det ingen som vet.

– Det er vanskelig å si. Det er noe vi diskuterer og ikke har funnet svar på enda, sier Kristine Ulven i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Fjellrevutsetting

Statskog fjelltjenesten, Norsk institutt for naturforskning og Statens naturoppsyn setter ut årets første fjellrevvalper på Saltfjellet i Nordland.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Mye usikkerhet

Fjellreven lever i hovedsak av smågnagere, og er tett knyttet til denne bestanden, men smågnagerne forsvinner fra fjellet. Hvorfor det skjer er det ingen som vet.

– Det er et av de store mysteriene som vi enda ikke vet noe om, og det forskes fremdeles på å finne ut hva det skyldes, fortsetter Kristine Ulven.

En annen usikkerhetsfaktor er hva som skjer i det øyeblikket fôrautomatene fjernes og fjellreven må klare seg helt på egen hånd.

– Hvordan det går når vi stopper fôringen er også noe vi vil utforske videre i årene som kommer.

I høst uttalte Yngve Svarte i Miljødirektoratet at bestanden har blitt mer robust.

– Vi ser både større og flere kull på Saltfjellet, og bestanden har gått fra å være kritisk lav til mer robust de siste årene.

Vil samkjøre med nabolandet

Sverige har i flere år drevet fôring av vill fjellrev, mens Norge har avlet frem valper i fangenskap før de settes ut i fjellet. Nå vil Norsk institutt for naturforskning samarbeide med svenskene om å redde bestanden mot utrydning.

– I fremtiden vil vi samkjøre driften og oppfølingen av prosjektene på norsk og svensk side, avslutter Kristine Ulven.

Prosjektet er planlagt å vare ut 2020, men det er fortsatt uklart hvordan bestanden av fjellrev vil se ut når den tid kommer.