Hopp til innhold

Pukkellaksen kan føre til milliontap

Hvis fisketurismen uteblir kan det få store konsekvenser for lokal økonomi. – Det er ingen vits i å fiske når vi kun får pukkellaks, sier finsk lakseturist.

Pukkellaks

PÅVIRKNINGER: Hvis fisketuristene forsvinner fra Norge på grunn av pukkellaksen, kan det gi store påvirkninger for lokaløkonomien.

Foto: Stian Mikal Solbakken

Det går mot nok et massivt innrykk av pukkellaks i 2021.

Kartleggingen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, viser at yngelen til den uønskede fiskearten har økt i syv av åtte elver.

Nå frykter man at de finske lakseturistene skal flykte fra de norske elvene.

– Pukkellaksen er som en gift. Det er skummelt å se hvilke påvirkninger den gir, sier den finske laksefiskeren Pasi Brilli til NRK, mens han klargjør fluene.

Laksefisker fra Finland, Pasi Brilli

FORSVINNER: Hvis pukkellaksen tar fullstendig over i elvene, forsvinner den finske fisketuristen Pasi Brilli.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Finlenderne står for over 90 prosent av fiskekortene i den populære fiskeelven. I 2019 utgjorde dette i overkant av én millioner kroner.

I flesteparten av elvene i Finnmark er finlenderne i flertall. Totalt er det 12.500 personer fra utlandet som fisker laks i norske elver.

Men det er ikke bare fiskeforeningen i Neiden som kan tape store penger på finske fisketurister som forsvinner. Næringer i hele Finnmark kan lide store tap.

– Dette er alvorlig. Hvis denne typen tursime uteblir får det store ringvirkninger, sier Solveig Ballo, daglig leder i Sápmi Næringshage.

Atlanterhavslaks som henger med Neidenelva i bakgrunnen

ELVAS GULL: Atlanterhavslaksen er det de aller fleste fisketuristene er på jakt etter.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Tap i millionklassen for lokal økonomi

De jobber med å fremme næringene som finnes i samiske områder.

Les også: Mener gigantisk oppdrettsanlegg er dårlig utredet: – Det er helt vilt

Fravær av utenlandske fiskere vil bety tap i millionklassen for den lokale økonomien. Ballo anlår at et tap av omsetning på 1 million gir 350 tusen i tapte ringvirkninger, kanskje mer.

Derfor er hun sikker på at dersom fisketuristene flykter fra pukkellaksen, vil det få konsekvenser.

– Betydelig verdiskapning vil gå tapt. Forskning viser at det er bedriftene litt lenger ut i verdikjeden som vil kjenne det hardest. Eksempler på dette er overnattingsplasser, restauranter og den type, sier Ballo.

Solveig Ballo, leder i Sápmi næringshage

RINGVIRKNINGER: Solveig Ballo, leder i Sápmi næringshage, ser alvorlig på lokaløkonomien hvis fisketuristene forsvinner.

Foto: Marie Louise Somby / Árvu

Neiden, den lille grensebygda som ligger kun noen kilometere fra fiskegrensen, koker når NRK besøker den populære fiskeplassen. Biler står langs veien. Fiskere som står tett i tett nedover elven. Det selv i regnvær.

Det er «ville tilstander» når fiskesesongen er i gang. Det kan bli stille i den vesle bygda med om lag 250 innbyggere hvis fisketuristene forsvinner.

– Jeg tror i ytterste konsekvens at det kan bli slutt på laksefisket og det vil merkes hvis fiskerne blir borte, sier Karl Magne Arvola, leder i Neidenelvens fiskefellesskap.

leder i Neidenelven fiskefellesskap, Karl Magne Arvola

UTFISKING: Karl Magne Arvola, leder i Neiden fiskefellesskap, blir å stå på for å få bukt med pukkellaksen hvis det blir et invaderende år.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Blir ikke å komme tilbake

Pukkellaksen, som nå kan skape økonomisk hodebry, er uønsket i Norge.

Det er fryktet at pukkellaksen kan utgjøre en fare og fortrenge arter som finnes fra før.

Den fremmede arten er en av årsakene til tap av naturmangfold globalt. I 2019 ble det fisket 10,5 tonn pukkellaks her i Norge, viser tall fra SSB.

– Hvis det blir store mengder pukkellaks i elvene kan det skade de naturlige bestandene av laksefisk, sier Eirik Frøiland, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Flue for fluefisking

KLAR FOR FISKING: Det er disse «vidunderfluene» som skal til for å få storlaksen på kroken.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Hvis pukkellaksen får et skikkelig fotfeste i Norge, kan det bety kroken på døren for bedrifter som livnærer seg av de.

– Jeg blir ikke å komme tilbake hvis det er fullt av pukkellaks, da vil jeg prøve andre elver hvor de ikke finnes, sier Brilli.

 • Se om de finske laksefiskerne fikk noe laks på denne fisketuren:
Laksefisker Pasi Brilli i Neidenelva

BLI MED: Se innslaget med den finske laksefiskeren Pasi Brilli fra Ođđasat 2. juli 2020.

Les flere nyheter og underholdende saker her.

Korte nyheter

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK