Hopp til innhold

Her kastes de ut av parken

Debatten har rast etter at en gruppe rumenske tiggere har tatt bolig i en park i Bodø, men nå skal de bortvises. – Vi er fredelige mennesker, la oss bli, ber en av dem.

utkastelse

Her får de rumenske tiggerne beskjed om at de må fjerne seg fra Rensåsen.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Vi har på oppfordring fra kommunen levert en tilsynsrapport for området, som viser at det ikke er forsvarlig å la tiggerne oppholde seg i Rensåsparken på grunnlag av de sanitære forholdene. Det sier Kurt Stien i Helse- og Miljøtilsynet i Salten.

Rumenerne har blant annet benyttet friluftsområdet, som ligger tett lokalisert til en barnehage, som toalett.

– I all hovedsak er det de sanitære forholdene på området som ligger til grunn for bortvisningen. Det flyter med avføring og toalettpapir på området, noe som representerer en stor smittefare for både mennesker og dyr som ferdes i området.

Får bli til i morgen

Nå har rumenerne fått beskjed om at de må forlate Rensåsen innen klokken 12 på fredag.

Og dersom de ikke er borte til da, kan det få følger.

– Siden det er gjort et bortvisningsvedtak, er de pliktige til å forholde seg til det. Dersom de ikke følger det, er dette straffbart, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug.

roberto

Roberto er en av tiggerne som nå mangler en plass å være.

Foto: Kari Skeie / NRK

37 år gamle Roberto er en av rumenerne som nå bortvises fra parken. For ham gjør dette en allerede vanskelig situasjon enda vanskeligere.

Han jobbet som tomatplukker i Italia i ti år, før den økonomiske krisen gjorde at han mistet jobben. Han har vært i Bodø i en måned sammen med sin bror, sine fire barn og hans kone.

I Rensåsen bor de alle sammen under et tak ved den nedlagte svømmehallen.

Tigger for barna

– Vi tigger for å hjelpe barna våre. Men om en måned må vi dra hjem, for da begynner skolen, sier Roberto.

På en god dag kan han klare å samle sammen 150 kroner i Bodø. Bedre enn han klarer å skrape sammen hjemme i Romania.

– Jeg får ingen jobb i Romania, sier Roberto, som samtidig ber en siste bønn til Bodø kommune.

– Vi forsøpler ikke, vi er fredelige mennesker.

Heftig debattert

Tiggernes bopel har vært heftig debattert i blant annet Avisa Nordland den siste tiden, og varaordfører i Bodø, Tom-Cato Karlsen (FRP) er en av de som har frontet ønske om å bortvise tiggerne.

Tom Cato Karlsen, Bodø Frp

Varaordfører Tom-Cato Karlsen mener det var uungåelig å bortvise tiggerne fra Rensåsparken.

Foto: NRK

– Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra folk som ferdes i området, og på grunnlag av disse, samt observasjoner av området har vi bedt om en utredning fra helse- og miljøtilsynet.

I rapporten kommer det klart fra at rumenernes bopel i Rensåsen er en belastning for området og innbyggerne.

– Derfor er ikke aktuelt for Bodø Kommune å ha disse boende med alt det innebærer, på et område hvor folk ferdes, og som skal være et attraktivt friluftsområde i byen.

Forskyver problemet

Han utelukker ikke at bortvisningen kan føre til at kommunen bare flytter problemene, men understreker også at det finnes en annen mulighet.

– Det mest naturlige alternativet burde jo være å reise hjem.

Og hvis rumenerne blir værende er oppfordringen fra Karlsen klar.

– Hvis de har ambisjoner om å fortsette og oppholde seg i Bodø, må de installere seg på samme måte som alle andre som besøker byen.

Politiet sier til NRK at det ser på det som en mulighet for tiggerne å etablere seg i friluftsområder utenfor byen, men det mener varaordføreren er uaktuelt.

– Friluftsområdene i Bodø og omegn skal være åpen for bruk for alle, uten bekymring for at det kan innebære en helsemessig risiko for folk og dyr.

– Gi dem verdige forhold

Biskop Tor B. Jørgensen er enig i det ikke burde innebære noe helsemessig risiko å ferdes i byens friluftsområder, men ber kommunen vise medmenneskelighet ovenfor romfolket.

– Jeg forstår at det ikke er ønskelig å ha de boende i Rensåsen under de forhold som er der nå, men jeg håper at det kan føre til en dialog mellom politiet og rumenerne som kan bidra til en medmenneskelig forståelse.

Tor B. Jørgensen

Tor B. Jørgensen, Biskop i Sør-Hålogaland ber kommunen vise medmenneskelighet ovenfor rumenerne.

Foto: Ola Helness / NRK

Han viser til at lignende kommuner med samme problem, hvor i blant Trondheim, har utarbeidet en dialog med tiggerne som gir dem menneskelige leveforhold

– Det viktigste er at rumenerne blir opplyst på norske lover og regler, slik at det kan tilrettelegges for et lavterskeltilbud som gjør at de kan oppholde seg her under verdige forhold.