Hopp til innhold

Vil gi samiske fiskerettigheter til hele Nord-Norge

I nærmest Robin Hood-stil vil Geir Jørgensen og Rødt ta fisk fra de rike trålerne og fordele ut på de små båtene langs hele den nordnorske kysten.

Geir Jørgensen

Geir Jørgensen er stortingskandidat for Rødt. Nå ønsker han å gjøre forutsetningene for de minste fiskebåtene bedre ved at de skal få fiske mer.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Tenk det at du bor ved en fjord hvor to kommuner har felles grense.

Tenk deg at du er fisker, men broren din som bor i nabokommunen får fiske tre tusen kilo mer fisk enn deg.

Det kan oppleves som urettferdig, men er et resultat av ei ordning som ble innført under fiskeriminister Helga Pedersen.

Denne ordninga vil partiet Rødt gjøre noe med.

Kort sagt vil vi utvide kvotegrunnlaget for den minste kystflåten og åpen gruppe, sier Geir Jørgensen som sitter på stortinget for Rødt i Nordland.

Bunntråling i Arktis

Trålere som denne kan få fiske mindre enn i dag dersom Rødt får det som de vil.

Foto: Yvonne R. Bonète / Havforskningsinstituttet

Ønsker å utvide til alle i nord

Kystfiskeordningen vi har i dag gjelder for utvalgte kommuner, der noen fiskere har sterkere kvotegrunnlag enn fiskere i nabokommunen.

Ordningen gjelder for 32 av 80 kommuner i Nord-Norge. Kommuner som har sjøsamisk befolkning.

Vi vil utvide det til alle kommuner i hele Nord-Norge, og øke grunnlaget for hele flåten med nesten det dobbelte.

I dag får de tildelt 0,9 prosent av den norske totalkvoten, men Rødt vil øke det til 1,5 prosent.

– Så dere vil utvide det som i dag er en samisk rettighet i samiske områder?

Ja, det er i alle fall en geografisk rettighet. Men torsken er en nordnorsk ressurs og det skal alle som er bosatt i landsdelen få nyte godt av.

– Unge voksne og de som ønsker å etablere seg i fiskerinæringen må få kunne gjøre det. Grensene har vært urettferdige, sier Jørgensen.

Fiskebåter står tett i tett utenfor kysten av Lofoten i Nordland.

Kystflåten fisker i fjordene og nært land i Nord-Norge.

Foto: Skjermdump / Katrine Olsen Sørgård

Hvem skal det tas fra?

Samtidig er det ikke bare bare å øke norske kvoter. Alternativet er en politikk med å omfordele de kvotene som allerede fins.

Jørgensen vil ta fra trålerne og gi til kystflåten.

Vi er tydelig på at de store frysetrålerne har utspilt sin rolle som garantist for bosetting og arbeidsplasser. Hver tredje fisk går ubearbeidet ut til produksjon i lavkostland. Det er sløsing med ressurser.

– Fisken skal vi ha i land her hos oss, og den kystflåten som er miljøvennlig og bærekraftig skal få mer av denne fisken, sier han.

Samtidig kommer det en del fisk til Nord-Norge - fra utenlandske aktører:

Les også Russisk milliardær er kongen av fiskekvoter i norske farvann

Vitaly Orlov

Debatten har ikke rukket å komme på det politiske kartet.

I disse dager er det en høringsrunde for regjeringens nye kvotemelding. Den ble varslet like over nyttår, men fortsatt er den på høring.

Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til Rødts forslag – rett og slett fordi de ikke har hørt om det før nå.

Bjørnar Skjæran

Det er fiskeriminister Bjørnar Skjæran som sitter i førersetet med arbeidet rundt ny kvotemelding. Her er han på et bedriftsbesøk i Vesterålen i 2022.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Må drøftes med samene

Vidar Ulriksen som er statssekretær i fiskeridepartementet skriver i en e-post:

– Avsetningen til kystfiskeordningen ble endret til en fast prosentandel fra 2020 som et av forslagene fra regjeringen Solberg, sier han.

Heller ikke departementet har hørt om forslaget før NRK gjør dem kjent med det.

– Dette er et politisk spørsmål som må vurderes sammen med andre forslag. Både utformingen av ordningen og en eventuell utvidelse av virkeområdene må drøftes i konsultasjon med Sametinget, fortsetter Ulriksen.

Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt, Nordland

Geir Jørgensen er glad i både båt og havet. Nå vil han endre forutsetningene for de minste båtene på bekostning av de store.

Foto: PRIVAT

Applauderes

Ute langs kysten har Jørgensen stort sett blitt mottatt med applaus:

Vi har godt samarbeid med kystflåten så dette tror blir godt mottatt – de tekniske tingene og detaljene kan vi diskutere etter hvert, men vi vil øke til 1,5 prosent av kvotegrunnlaget til denne ordninga som i dag er på 0,9 prosent, sier Jørgensen.

Tidligere har politikere på venstresiden i norsk politikk tatt til orde for å hente inn ressurser fra det som i dag er tildelt trålerflåten. Jørgensen venter ingen enkel kamp:

Som vanlig blir det nok motstand fra havfiskeflåten, men vi skal ikke glemme at de er bare noen få mennesker som sitter på milliardverdier, vi går ikke av veien for å hente inn noe av de ressursene og gi tilbake til kystsamfunnene sier han.

Les også SV vil forby trålere: – Vil være havets Robin Hood

Marius Jøsevold, fylkesleder Nordland SV