Hopp til innhold

SV vil forby trålere: – Vil være havets Robin Hood

Sv vil ta torskekvotene fra de store trålrederne og gi fisken tilbake til kystflåten. – De har brutt kontrakten de har med samfunnet, mener SV i nord.

Marius Jøsevold, fylkesleder Nordland SV

KREVER NY FISKERIPOLITIKK I NORD: Fylkesleder Marius Jøsevold i Nordland SV krever at kontrollen med fiskeressursene blir tilbakeført til kystbefolkningen. – jeg tror jeg har kystbefolkningen med meg i kravet, sier han.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

– De store trålerne må bort fra havet. De leverer ikke fisken til produksjon langs kysten slik avtalen er. Enorme fiskeriressurser fryses ned langt til havs og sendes ut av landet. Det gjør at vi ikke får nok sysselsetting og lokal verdiskapning, sier fylkesleder Marius Jøsevold i Nordland SV.

Derfor vil han ta kvotene fra trålerne, og gi dem tilbake til kystflåten. Med seg på laget har Jøsevold et samlet SV i nord.

– Trålerne har ikke overholdt leveringsplikten. Og når man ikke overholder en plikt, kan man bli fratatt en rettighet, sier Jøsevold, og viser til dagens økonomisk situasjon.

– Oljenæringa krymper, men fiskeriressursene skal vare til evig tid. Trålnæringa ikke gir nok verdiskapning langs kysten. Å la denne næringa forbli på få, private hender er dårlig samfunnsøkonomi. Vi må gi dem tilbake til samfunnet, mener Jøsevold.

Får liten støtte

Fisker Harald Hansen ved kaia på Myre

Sjarkfisker Harald Hansen, som deltar i skreifisket i Vesterålen stiller seg tvilende til SVs forslag.

Foto: Dan Henrik Klausen

Men trålnæringa er ikke enig. Fiskebåtredernes forbund avviser at trålerne sviktet samfunnsoppdraget med å sørge for at landindustrien ikke få nok råstoff.

– Kravet er helt urealistisk, og vil være en stor ulempe for norsk fiskerinæring. Trålerne er et viktig element for at vi kan ha helårige arbeidsplasser i norsk fiskerinæring, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes forbund.

Fiskeripolitisk talsmann Frank Bakke Jensen i Høyre sier trålerne har en funksjon.

– Det blir feil å bruke energi på å krige mot trålerne. De har en viktig funksjon, som er å levere torsk til kysten når kystflåten ikke klarer dette. Det er fortsatt slik at kystflåten fisker to tredeler av den norske torskekvoten.

Heller ikke på kaia i Myre får SV støtte. Kystflåten kan ikke erstatte trålerne, mener fiskerne.

– Kystflåten klarer ikke å levere jevnt hele året. Det betyr at markedet svekkes, og folk som jobber på land blir arbeidsledige, sier sjarkfisker Harald Hansen.

Vil være havets Robin Hood

Men SV vil være fiskeripolitikkens Robin Hood.

– Det er mye bedre samfunnsøkonomi å la kystflåten hente opp denne fisken og levere den til landanelgg langs kysten. Vi vet at kystflåten leverer bedre kvalitet enn trålflåten. Frossen fisk gir 4-5 kroner mindre per kilo enn fersk fisk. Det betyr at bare her forsvinner 250 millioner kroner ut av Norge, penger som kunne vært verdiskapning lokalt. Å sende fisken til Kina er også dårlig miljøpolitikk,mener Jøsevold.

Å inndra konsesjonene i trålnæringa er et drastisk tiltak, innrømmer SV, men det skal ikke skjer over natta.

– Det vil ta mange år å endre norsk fiskeripolitikk, men kystflåten har per i dag ganske store båter. På sikt tror vi kystflåten vil klare å levere hele året til landindustrien. Jeg tror vi har store deler av kysten med oss i kravet om økt sysselsetting og lokal verdiskapning.

Tråler

De store havgående trålerne må bort fra havet, sier SV.

Foto: Brennpunkt / NRK