Hopp til innhold

Riksantikvaren støtter rapport mot oppdrett på Vega

Nylig ble det kjent at en rapport fra det internasjonale selskapet «Instead Heritage» fraråder oppdrett i Vega verdensarvområde.

Nå understreker Riksantikvaren at de støtter konklusjonen i rapporten, kommer det frem i en pressemelding.

Riksantikvar Hanna Geiran sier at rapporten styrker grunnlaget for innsigelsen mot oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.

I 2021 fikk oppdrettsselskapet Mowi tillatelse til å drive med oppdrett på Rørskjæran inne i verdensarvområdet – til tross for protester.

– Levende lokalsamfunn og vern gjennom bruk er den beste måten å ivareta verdensarven og andre kulturmiljøer, men Vega bør finne andre alternativer for å styrke lokalsamfunnet enn fiskeoppdrett, sier Hanna Geiran.

– Resultatene fra utredningen er klare og tydelige, og vi mener den gir tydelige svar til Vega kommune. Utredningen gir ikke grunnlag for å frafalle vår innsigelse, og nå avventer vi Vega kommunes videre arbeid med Kystplanen, fortsetter hun.

Lånan i Vega, på Unescos verdensarvliste
Foto: Verdensarv Vegaøyan