Rettssak mot voldtektsdømt frilansfotograf plutselig avlyst etter fire års etterforskning

Rettssaken mot mannen, som tidligere er dømt til fengsel for fem voldtekter og i dag skulle møtt i retten med en ny tiltale mot seg, er avlyst. Aktor er usikker på om bevisene ville holdt til en ny domfellelse.

Politiadvokat Bjarte Walla i Salten politidistrikt

Ifølge politiinspektør Bjarte Walla velger påtalemyndigheten å henlegge saken for å slippe å utsette fornærmede og tiltalte for en rettssak som mest sannsynlig ikke vil lede til domfellelse.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Statsadvokaten i Nordland har besluttet å henlegge straffesaken mot en frilansfotograf i 40-årene, som i november 2015 ble satt under tiltale for voldtekt av en kvinne høsten 2012.

– En ny gjennomgang av saken viser at det er tvil om at påtalemyndigheten kan føre bevis utover enhver rimelig tvil for tiltaltes straffskyld, sier politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

– At saken må henlegges er ikke ensbetydende med at politiet ikke tror på fornærmedes forklaring. I denne saken foreligger to motstridende forklaringer. Da er det slik at vi må føre bevis, ikke bare for fornærmedes forklaring, men også bevis som gjør at tiltaltes motstridende forklaring kan utelukkes, fortsetter Walla.

Mener saken har tatt for lang tid

I 2015 dømte Salten tingrett frilansfotografen fra Bodø for voldtekt av fem kvinner, og dommen ble skjerpet av Hålogaland lagmannsrett senere samme år.

Da ble mannen dømt til sju års fengsel for voldtekt og for besittelse av bilder og video som seksualiserer barn.

I dag skulle han ha møtt i Salten tingrett, tiltalt for voldtekt – denne gang av en kvinne som vitnet mot ham i den forrige rettssaken.

Mannens forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll mener etterforskningen har tatt altfor lang tid.

– Saken har vært under etterforskning i over fire år. Det har vært vanskelig for ham at saken ikke har blitt avgjort tidligere.

Min klient er fornøyd med at saken mot ham endelig er henlagt, sier Ræder Breivoll.

Han sier hans klient vil kreve erstatning fra staten for uberettiget straffeforfølgelse.

Vurderer anmeldelse for falsk forklaring

Forsvareren mener bevisene ikke etterlot noen tvil om at tiltalte ville bli frifunnet for voldtekt, fordi han tidligere har forklart at den seksuelle kontakten mellom de to var frivillig og basert på et gjensidig ønske.

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik sier at politiet tok hennes klient med på råd da de skulle avgjøre om saken ble henlagt eller ikke.

Foto: Ola Helness / NRK

– Slik min klient ser det er bevisene av en slik karakter at det at de gir grunnlag for etterforskning av fornærmende for falsk forklaring og falske anklager, forklarer Ræder Breivoll.

– Det er en trussel vi tar med knusende ro. Slik jeg ser det er det ingenting i bevisbildet som tilsier at min klient bevisst har gitt noen uriktig forklaring, sier bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik.

– Svært belastende

Bistandsadvokaten mener saken kunne fått et annet utfall dersom hennes klient hadde fått status som fornærmet i 2013.

– Da kunne hun vært en del av saken som gikk for retten i 2015, sammen med de fem andre fornærmede kvinnene, og bevisbildet hadde også sett annerledes ut, sier Fagerheim Hammervik.

– Det er beklagelig at Nordland politidistrikt igjen bruker for lang tid på etterforskning av en så alvorlig sak. Men i denne konkrete saken er det en riktig beslutning fordi min klient slipper den store belastningen det er å forklare seg for retten for tredje gang.

Hun sier at hennes klient har forståelse for at bevisbildet er slik at det er vanskelig å føre bevis med en så stor grad av sikkerhet som kreves for en dom i en voldtektssak.

Beklager lang saksbehandlingstid

– Politiet erkjenner at fornærmede burde vært gitt status som fornærmet allerede i 2013, og beklager denne vurderingen overfor fornærmede. Vi finner også grunn til å beklage den fullstendig uakseptable saksbehandlingstiden, overfor både tiltalte og fornærmede, sier Walla.