Hopp til innhold

Rekefisker: – Det har aldri vært så dårlig som i år

– Den dårligste vinteren noensinne. Slik oppsummeres kystfisket etter reker i nord. På Helgeland har leveransene falt med 75 prosent siden 2014.

REKEFISKE

Denne vinteren har vært vanskelig for rekefiskere i nord.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg har holdt på siden 1990, men det har aldri vært så dårlig som i år. Det er rett og slett ikke reker å oppdrive.

Rekefisker Bjørnar Kyrre Sjåvik på Helgeland oppsummerer årets ni første uker slik: Elendig. Han forteller at for hvert år som går, blir situasjonen bare verre og verre.

På de rekefeltene som Sjåvik kjenner best, var det før fire-fem båter som holdt på. Nå er det bare han igjen. Mange har gitt opp, og gått over til å fiske torsk isteden.

For oss som er glad i ferske reker fra kysten, er det dårlig nytt.

– Hvordan jeg ser på fremtiden? Hvis det fortsetter å være så dårlig som det er nå, er det bare å selge båten. Feltene våre er overtatt av oppdrettsanlegg, og rekene dør som følge av giftstoffer og andre utslipp fra anleggene, hevder Sjåvik.

NRK har fått tall fra Norges Råfisklag, som viser omsetning av fersk reke (kokt og rå) til kjøpere på Helgeland. De siste årene har tallene sett slik ut:

Laster innhold, vennligst vent..

Alle ansatte permittert

Sjåvik er hovedleverandør av reker til Nord-Reker AS, den eneste aktøren på Helgeland.

Daglig leder ved «Nordreker» i Lurøy kommune, Bodil Holmen

Daglig leder ved Nord-Reker i Lurøy kommune, Bodil Holmen, har sett bedre tider.

Foto: spirendesign.no

De selger håndpillede reker, og daglig leder Bodil Holmen sier situasjonen i år er «kjip».

Det var Rana Blad som meldte om situasjonen til Nord-Reker først.

– Nå er alle ansatte permittert, vi har ingen tilgang på reker. Mars har pleid å være den største måneden på hele året, sier Holmen til NRK.

– Vi hadde en dårlig vinter i fjor også, men slik krise som det har vært i 2017 har vi aldri opplevd. Og det er 19 år siden jeg kjøpte denne bedriften.

Nedgang siste fire år

Selskapet har hatt grei tilgang til reker inntil for fire år siden. Siden da har nedgangen vært markant. I januar har fiskerne fått kanskje 50 kilo på en hel dags arbeid, og det er det ikke mulig å drifte på.

Nå frykter Holmen at kundene vil velge dem bort, og at det i verste fall blir kroken på døra om ikke situasjonen bedrer seg.

– Vi har kontrakter som vi skal overholde, og vi har måttet informere om at vi ikke er leveringsdyktig. En av kundene våre er Hurtigruten, som vi har jobbet i mange år med å få en avtale med. Dessverre har de nesten ikke fått noen ting fra oss i år, sier Holmen fortvilt.

Når kundene stadig får beskjed om at vi ikke kan levere, vil de nok se seg om etter andre steder å kjøpe.

– Hvor viktig er vinteren for dere?

– Vintersesongen er like viktig som resten av året. Vi er helt avhengig av å ha tilgang på reker hele året. Vi arbeider bare med ferske reker, og kundene forventer kontinuitet.

Hurtigruten

Hurtigruten får reker fra Helgeland. Fra Hurtigruten får NRK opplyst at Holmen og co. ikke trenger å bekymre seg, og at selskapet er velkommen til å ta kontakt igjen når situasjonen bedrer seg.

Foto: Hurtigruten Group ASA

Lite reker å oppdrive fra kystfisket i nord

Fenomenet gjelder ikke bare Helgeland. Nordover til Troms og Finnmark er det også veldig lite reker å oppdrive, ifølge Holmen.

Det bekrefter Karl Alberth Hansen ved Karls fisk og skalldyr, som driver kjøp og salg av blant annet fisk og skalldyr i Tromsø.

– For oss har det vært om å gjøre å slukke de største brannene, for å si det sånn. Det har vi gjort ved å få sendt reker oppover med fly fra Skagerrak, forteller han.

Tall fra Råfisklaget viser et markant fall etter 2014 i Troms:

Laster innhold, vennligst vent..

God situasjon i sør

Hva årsaken til nedgangen er, finnes det flere teorier om. Fiskere og kjøpere peker på kjemikaliebruk i oppdrettsnæringa som en mulig årsak.

– Denne uken ble det kjent at Mattilsynet vil forby cocktail av legemidler som brukes for å ta knekken på lakselusa. Det må det være en årsak til, sier Bodil Holmen, som håper forbudet kan bidra til en bedring.

Kanskje har rekene trukket lenger opp i havsøylen. Eller er det kanskje beskatninga som ikke er optimal. Det blir bare spekulasjoner, for det er gjort lite forskning på årsakene.

– Rekefiske har ikke vært noe fortrukket forskningsprosjekt i Norge, sier Holmen oppgitt.

Nordreker er truet på grunn av dårlige rekefangster.

Slik skal det egentlig se ut Nord-Reker på denne tiden av året. Nå er alle permittert.

Foto: Bodil Holmen, Nordreker

I sør har det på den andre siden vært bra fiske hittil i år, men kvoten er kraftig redusert. Ved Nordsjøen/Skagerrak er kvoten satt til 5934 tonn i 2017, noe som er en nedgang på 3400 tonn eller 36 prosent fra 2016.

Flere forhold kan spille inn

Forsker Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet forteller at man har dårlig kunnskap om rekesituasjonen langs kysten.

– For de kommersielle bestandene i Barentshavet, Skagerrak, Norskerenna har vi hatt overvåkning, og god kontroll på svingninger i bestanden, forteller hun.

– Langs kysten har man bestander som kan være lokalt viktige, men som ikke har blitt prioritert ut fra det store bildet, sier Søvik.

– Fiskerne peker på utslipp fra akvakultur?

Man har gjort labforsøk, og vi vet at lusemidlene har dødelig effekt på reker. Men fra felt kjenner jeg ikke til noen studier her i Norge. I lab vet man årsaken, men ute i sjøen kan det være flere forhold som spiller inn.

Legemidler mot lakselus er dødelig for rekene

Legemidlene som brukes mot lakselus, hindrer også skalldannelse hos øvrige krepsdyr. Dermed dør andre organismer i havet – som denne reken. Bildet er fra labforsøk.

Foto: Renée Katrin Bechmann / IRIS Biomiljø

Skal gjøre nærmere undersøkelser

Bildet kan altså være sammensatt, og det er ikke så enkelt å peke ut én enkelt årsak.

– Havet har blitt varmere, i tillegg har man vassdragsreguleringen. Noen mener de lokale bestandene er nedfisket. Hvordan en forandret hydrologi i fjordene virker inn, vet man for lite om.

Mange ubesvarte spørsmål altså – og nå skal forskerne lete etter svar. Havforskninga har et årlig kysttokt fra Varanger til Stad. Hovedfokuset har tidligere vært kysttorsk og sei, men nå skal man se på andre ressurser også – deriblant reker.

– Vi har plukket oss ut tre områder langs kysten som vi ønsker å se nærmere på, slik at ny kunnskap kommer etter hvert, forteller forskeren.

Mindre legemiddelbruk i akvakultur

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad ved Sjømat Norge sier til NRK at han forstår bekymringene dersom fangstene blir mindre, men at man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner.

– Det kan være flere årsaker til at bestander går opp og ned og at fisket svikter noen steder, sier Kvistad.

Han viser til Havforskningsrapporten, som sier de ulike bestandene er i god forfatning. I en av artiklene kan man lese at de årlige landingene fra kystfisket i perioden 1977 til 2015 har variert mellom 4.000 og 30.000 tonn, fra 1990-tallet omkring 5.000 tonn.

– Havbruksnæringen gjør mye for å redusere legemiddelbruken og i fjor ble den cirka halvert takket være nye metoder for å holde lave lusenivåer.

Skremmende

Gjennomgripende omstrukturering og effektivisering av rekeindustrien i Nord-Norge har gjort sitt for at landingene har gått ned, ifølge artikkelen.

Karl Alberth Hansen ved Karls fisk og skalldyr kunne godt tenkt seg kvoter i nord, slik man har i sør.

– Båtene har blitt mer effektive, og det er fritt fram å fiske på reker. Jeg kunne godt tenkt meg en ukentlig kvote. For slik utviklinga er nå, er det skremmende.

Om det blir vanskelig å få tak i ferske reker til sommeren, gjenstår å se.

Reker på vei til kai i Lurøy

Slik skal det egentlig se ut. Men nå er det lite reker å oppdrive på rekefeltene på Helgeland.

Foto: Nord-Reker AS