Hopp til innhold

Ordførere på Helgeland bekymret for gjennomføringen av ny E6

Ordførere på Helgeland er bekymra for framdrift og finansiering av ny E6 i regionen. Nord på Helgeland mangler fortsatt vel 400 millioner kroner for å få fullfinansiert veien, og i sør er spaden enda ikke satt i jorda.

E6 Helgeland nord

Ny E6 bygges på Helgeland. Men ordførere er bekymret for at prosjektene ikke blir gjennomført som planlagt.

Foto: Frank Nygård / NRK

Veistrekninga fra grensen til Nord-Trøndelag og nordover til Saltfjellet utgjør E6 gjennom Helgeland. En 260 kilometer lang strekning hvor kostnaden i 2013 var beregnet til 5,1 milliarder kroner. I nord er prosjektet med utbygging av ny E6 godt i gang, mens man i sør er i gang med anbudsrunde for to av tre veistrekninger.

Men både i nord og sør har det etter hvert utviklet seg en usikkerhet om hvorvidt prosjektene kan gjennomføres som planlagt.

For nord på Helgeland mangler fortsatt rundt 400 millioner for å få fullfinansiert veien. I sør er spaden enda ikke satt i jorda. Dette er forhold som bekymrer ordførere på Helgeland.

Føler seg ført bak lyset

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane med kommunevåpenet.

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane føler seg ført bak lyset.

Foto: Privat

I sør er et av prosjektene foreslått flyttet til neste periode av Nasjonal transportplan. Dette vil i så fall bryte totalt med det som var avtalen mellom staten og kommunen med tanke på bompenger, mener ordfører Bjørn Ivar Lamo (Ap) i Grane. I avtalen heter det at veien skal stå ferdig i 2020.

– Hvis man forholder seg til avtalen, ja, så er det vel tvilsomt at vi har en avtale. Da er det vel ikke aktuelt for oss å betale bompenger, vil jeg tro.

Han føler seg ført bak lyset.

– Vi gjorde et vedtak i 2009/2010, og nå er vi i 2016 uten at spaden har blitt satt i jorda. Vi føler oss ført bak lyset av både Vegvesenet og ikke minst sentrale myndigheter.

Ønsker svar

Ordfører Geir Waage i Rana

Ordfører Geir Waage (Ap) i Rana ønsker svar før sommeren.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Også ordfører Geir Waage (Ap) i Rana ønsker svar for å få vite om forutsetningene som kommunene la til grunn da de sa ja til å garantere for 1,1 milliarder kroner i bompenger er endret hvis prosjektet endres.

– Vi må få avklart dette før Stortinget tar sommerferie, slik at man ikke går inn i en høst hvor finansieringa ikke er avklart.

Risikoen er at man begynner å kutte i gjennomføringen av ny E6.

– Hvis det blir dyrere så kan man ta ut veistrekninger av pakken. Men da har vi plutselig en helt annen forutsetning for pakken, sier Waage.

Jobber med løsninger

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet sier han ikke er kjent med forsinkelser eller økte kostnader når det gjelder E6 Helgeland sør.

– Jeg er dermed usikker på hva ordføreren i Grane sikter til. Når det gjelder kostnadene på E6 Helgeland Nord, så arbeider Samferdselsdepartementet nå med å vurdere hvordan man skal håndtere de økte kostnadene i prosjektet, sier Karlsen.

Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdep

Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier de skal se på saken.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde