Regjeringen med skorsteinsgave til julenissen

Fra nyttår må alle nye hus som bygges ha pipe. Det er godt nytt, også for julenissen, mener statssekretær Per-Willy Amundsen (FrP).

Pipe

Nå kan det bli enklere for julenissen å gjøre jobben på en smidig måte. Fra nyttår må nemlig alle nye hus som bygges ha pipe.

Foto: Knut Haarvik / NRK

– Alle som kjenner juletradisjonene vet at det er lettere for nissen å ta seg gjennom en pipe enn gjennom et vannbårent varmesystem eller varmepumpe, smiler Amundsen.

Statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er en ivrig vedfyrer i juletiden. Nå kan flere bli pålagt å gjøre som ham.

Fra nyttår gjeninnføres nemlig kravet om at alle nye småhus som bygges, altså eneboliger og rekkehus, skal ha pipe. Et krav som ble fjernet i 2007.

Per-Willy Amundsen

Statssekretær Per-Willy Amundsen (FrP) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener pipekravet er et gode for alle - inkludert julenissen.

– Man kan bli sårbar dersom man bare har én energikilde. Hvis strømmen går, må du ha en sekundær løsning som du kan ta i bruk for å sikre oppvarming av hus og hjem. Dette er en del av forenklingspolitikken til regjeringa, forklarer Amundsen litt mer alvorlig.

– Ville det ikke vært enklere ikke å ha regelen i det hele tatt?

– Regelen gjelder ikke hvis man eksempelvis har andre varmekilder. Vi skal ikke telle skorsteiner, og mange nye småhus blir allerede i dag bygget med skortstein. Sånn sett vil det ikke bli et kompliserende krav.

– Fleksibilitet i systemet er viktig. Hvis strømprisene går opp har man nå en mulighet til å gå over til vedfyring om ønskelig, legger han til.

Ikke krav om ovn

Bransjeforeningen Norsk Varme anslår at det finnes omlag to millioner piper eller skorsteiner i Norge i dag.

Styreleder Merethe Slensvik Halvorsrød er fornøyd med regelendringen, men mener pipekravet mangler noe vesentlig. Det er nemlig ikke noe krav om at det skal monteres ovn til pipa.

– For forbrukeren hadde det vært bedre om ildstedet var med. Det går an å sette inn en ovn uten å sette inn et ildsted, men det blir som å kjøpe bil uten hjul, sier Halvorsrød og understreker at kravet er bra:

– Det viktige med at skorsteinen er på plass fra start er at du får en høy grad av tetthet. Du sikrer at huset blir tett fordi det er testet før overlevering.

Regjeringen anslår at det kan koste 20.000 kroner å ettermontere en ovn. Per-Willy Amundsen mener det ikke er noe problem at ovnen mangler, fordi den enkelt kan etterinstalleres.

Nisselauget fornøyd

Statssekretæren vil heller ikke stille krav til klatrevennlighet. Like fullt blir skorsteinskravet tatt godt imot av Julenisselauget.

Oldermann Ole Bele håper riktig nok nybyggerne unngår smale, moderne metallpiper.

– Mange av våre nisser er ganske korpulente og kan dermed bli sittende fast i pipa. Hvis ikke nissen kommer seg ut igjen rimelig fort, risikerer man at huseieren begynner å fyre i pipa, sier Bele til NRK og kommer med følgende råd til nybyggere:

– En bra skorstein for julenissen er både romslig og lett å klatre i.