Hopp til innhold

Regelsjekk etter strømbruddet i Steigen

Regelverket for strømlevering skal gjennomgås på nytt etter strømkrisen i Steigen.

Leinesfjord i Steigen
Foto: Steigen kommune

NVE skal nå gjennomgå regelverket for levering av strøm på nytt.

Direktoratet ønsker å unngå situasjoner som strømkrisen i Steigen, og vil derfor se på om det er ting som bør endres.

En hel kommune stod på stedet hvil seks dager i januar i år.

Ser på reglene

Og selv om strømmen kom tilbake til slutt, er det ikke slika man skal ha det, sier kommunikasjonsdirektør i NVE, Sverre Sivertsen. Nå vil de gjennomgå regelverket på nytt.

- Det er nok et arbeid vi ville gjort uansett, men det er klart at Steigen-saken har vært en viktig påminnelse for oss om hvor såbart samfunnet er ved strømutfall, sier Sivertsen. 

Med seg på laget har NVE blant annet Satnett og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Et stort arbeid ligger foran dem, mener Sivertsen.

Omfattende jobb

- Det vi skal gjøre er på snu alle steiner og se på om regelverket er dekkende og om det er entydig. Det gjelder både kravene og veiledningsmaterialet vi har samt tilsynsaktivitetene, sier Sivertsen.

- Hvor viktig er det for NVE at de som trenger strøm i dette landet får den strømmen de har betalt for?

- Det er jo svært viktig i vårt samfunn fordi vi har gjort oss så avhengige av strømmen og nettopp Steigensaken belyste jo dette, sier Sivertsen.

Ifølge NVE bør en rapport samt anbefalinger i denne saken være klar i løpet av året.