Hopp til innhold

Ny rapport plasserer tydelig ansvar på norske veier: – Dette jeg har ropt høyt om

Ramona Lind mistet sønnen Charlie i en vogntogulykke. Nå konkluderer en fersk rapport at kontrollen med godstransport på norske veier ikke er god nok. – Jeg forventer at myndighetene og transportbransjen nå tar grep, sier hun.

Ramona Lind

MISTET SØNNEN: I over et år ar Ramona Lind kjempet for færre og sikrere vogntog på veiene i nord, etter at hun mistet sønnen sin Charlie Lind. 22-åringen døde som følge av skadene han fikk etter et møte med et utenlandsk vogntog.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Statens havarikommisjon (SHT) har gransket fire alvorlige trafikkulykker der vogntog mistet kontrollen under krevende kjøreforhold.

En av dem er ulykken på E8 i Nordkjosbotn i Troms 7. januar i 2019, hvor 22 år gamle Charlie Dan Lind omkom etter at et litauisk vogntog fikk sleng på hengeren og kom over i hans kjørefelt.

Rapporten er ikke en teknisk etterforskning, men en grundig gjennomgang av rammevilkårene fra en vare bestilles til en ulykke skjer. Her slås det fast at:

  • Det er et stort forbedringspotensial knyttet til transportbestiller sin ivaretakelse av trafikksikkerheten.
  • Sikkerhetsnivået i veitransport blir påvirket av de premissene som transportbestillere setter i tilknytning til transportoppdrag.
  • SHT mener det er nødvendig at sikkerhetsnivået i transportbransjen styrkes gjennom økt trafikksikkerhetsfokus hos alle aktørene i transportkjeden.

Havarikommisjonen kommer også med en klar sikkerhetstilråding til bransjen, om å intensivere trafikksikkerhetsarbeidet rundt godstransport på vei.

Etter dødsulykken i Troms i fjor er Charlie Dans mor, Ramona Lind, blitt ansiktet til nordnorsk trafikksikkerhet.

I mer enn et år har hun sett fram til denne rapporten.

– Rapporten bekrefter langt på vei det jeg har «ropte» høyt om. Transportsikkerhet må på agendaen, både hos myndighetene, politiet, oppdragsgivere og forbrukere – og selvsagt til selve transportbransjen. Dette er kanskje det viktigste bidraget noensinne for transportsikkerhet i Norge, sier hun til NRK.

Etiske problemstillinger

Trafikkulykke E8

7. januar 2019 ble Charlie Lind truffet av et litauisk vogntog på E8 i Troms. Han havnet i koma, men døde til slutt av skadene.

Foto: Marita B. Andersen / NRK

Rapporten tar for seg hvilke aktører som er involverte i en transport. Den ser også på om trafikk- og transportsikkerheten er ivaretatt i bestillingen av transporten.

– Rapporten i seg selv vil neppe løse noe. Men den sier noe om hvilke tiltak myndighetene må iverksette, sier Ramona Lind.

Rapporten ansvarliggjør også oppdragsgiverne – de som bestiller billig transport.

– Om det er en liten lokal, eller en større nasjonal transportør har de alle ansvar. Dette ansvaret bør lover og regler tydeliggjøre bedre. Det kan ikke være sjåføren alene som skal sitte med ansvaret når ting går galt, sier Lind.

Men også du og jeg har et ansvar, mener hun.

Ramona Lind

– Jeg har tusenvis av fortellinger fra folk som er livredde om vinteren og har endret livet sitt på grunn av vogntogene, sier Ramona Lind. 

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– La oss si du sitter på nettet og bestiller en kjole fra Frankrike, og det oppgis at frakten er gratis. Den er ikke det. Sjåføren som frakter varen din, må kjøre for svært lav betaling. Med all den risikoen det innebærer.

Charlie Dan Lind

Charlie Dan Lind ble bare 22 år gammel. Siden ulykken har moren Ramona Lind kjempet for et strengere regelverk som kan redde liv.

Foto: Privat

Hun understreker at hun skiller mellom de seriøse og de useriøse aktørene i bransjen.

– Dessverre havner mange av de utenlandske i en gruppe av de useriøse. I denne gruppen foregår den største sosiale dumpingen og hvordan sjåførene blir utnyttet og sitter alene med ansvaret. Per i dag har verken transportør eller oppdragsgiver noe ansvar.

Har levert liste til ministeren

Ramona Lind har vunnet flere priser for sin kamp for trafikksikkerhet. I tillegg har hun fått styreverv i Transport- og logistikkforbundet hvor hun har ansvar for transport og trafikksikkerhet.

I februar overlevere hun personlig en liste til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) med 12 punkter som hun mener vil gi tryggere veier.

Ramona Linds ønskeliste til samferdselsminister Knut Arild Hareide

Her er ønskelista Ramona Lind leverte til samferdselsministeren.

Foto: Ramona Lind

Hun forteller at hun så langt ikke fått svar.

– Jeg tror dessverre at å vente på at myndigheten skal gjøre noe, er fånyttes. Det er bransjen selv som må ta tak. Og vi forbrukere.

Skal vi lykkes, må alle være med å legge press på myndighetene. Denne rapporten viser de reelle fakta for transporten i Norge, sier hun.

Ifølge Transportøkonomisk institutt kommer 56 prosent av varene vi importerer inn til Norge med vogntog.

– Men mens jernbane, sjøfart og luftfart er gjennomregulert og omtrent alle aspekter ivaretatt, har transportsikkerhet på vei vært et omtrent fraværende tema i alle år.

– Norge har de verste vinterveiene. Samtidig har vi noe av Europas snilleste håndtering av EØS-reglene.

Lind nevner reglene for kabotasjekjøring.

– Reglene finnes. Likevel befinner det seg hele tiden utenlandske trailere på kabotasjeturer uten at noen vet hvor de skal og hva de har i lasten.

Ønsker seg et digitalt transportregister

Noe av det hun ønsker seg aller mest er et transportregister, slik at man får kontroll med vogntogene som kjører inn og ut av landet og hva de gjør her.

– Vi har om lag 100 grenseoverganger i Norge. I snitt kommer det 4000 utenlandske trailere til Norge hver dag. Så skal varene distribueres og det er i snitt 30.000 trailere ute på norske veier til enhver tid. Det må på plass langt flere kontroller enn i dag.

Selv om Statens havarikommisjon kommer med flere råd i rapporten sin, har de ingen myndighet.

Nå er Lind spent på hva myndighetene og bransjen vil gjøre. Hun tror bransjen kommer til å ta rapporten til seg.

NHO: – I gang med transportregister

Are Kjensli

– NHO LT støtter arbeidet SHT her har gjort, sier administrerende direktør Are Kjensli.

Foto: NHO Logistikk og transport

Et av rådene til SHT er adressert til NHO Logistikk og Transport, som organiserer hovedtyngden av norske bedrifter innenfor transport.

NHO Logistikk og transport er veldig positiv til innholdet i rapporten.

I en pressemelding skriver administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport at NHO allerede er i gang med å etablere et leverandørregister for transportbransjen.

I et slikt system kan man blant annet etterspørre ulykkesstatistikk, om transportøren driver systematisk trafikksikkerhetsarbeid eller om de har interne opplegg for kursing av sjåfører på vinterføre.

– Rapporten fra SHT aktualiserer behovet for et slikt register. Et samlet register for transportbransjen med sjekkpunkter og krav om opplasting av dokumentasjon og sertifiseringer fra den enkelte transportør, vil gjøre det lettere for transportbestillere å velge seriøse leverandører, sier Kjensli.

Hareide: – Alvorlige funn

 Knut Arild Hareide

Jeg er svært takknemlig for Ramona Linds engasjement for økt trafikksikkerhet generelt og for økt sikkerhet i tungtransport spesielt, sier Knut Arild Hareide.

Foto: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kaller konklusjonen i rapporten for alvorlig.

Spesielt alvorlige er funnene knyttet til transportkjøpers ansvar.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Nå har Statens havarikommisjon for transport gjort et grundig arbeid i å analysere vogntogulykker. Vi skal nå lese nøye gjennom denne rapporten, og vurdere hvordan vi kan følge denne opp på best mulig måte i samarbeid med blant annet Statens vegvesen og NHO Logistikk og Transport.

Hareide er takknemlig for Ramona Linds engasjement.

– Hun har løftet denne tematikken og gitt oss verdifulle innspill som vi skal svare på om kort tid. Hennes personlige historie og sterke engasjement for bedre trafikksikkerhet har gjort inntrykk på oss alle, sier Hareide.