NRK Meny
Normal

Pendlende rådmann har ikke flyttet - nå kan han miste jobben

– I en så stor kommune er det viktig med en rådmann som er til stede, sier ordføreren.

Rådmannen i Rana, Robert Pettersen

HAR IKKE OVERHOLDT AVTALEN: Rådmannen i Rana, Robert Pettersen, skrev under på en kontrakt hvor han forpliktet seg til å flytte til Rana. Fristen gikk ut 1. mai, men fremdeles har ikke Pettersen fått fast bo-adresse i kommunen han er satt til å administrere.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Da rådmann Robert Pettersen ble ansatt i Rana kommune i fjor, skrev han samtidig under en kontrakt hvor han lovet å flytte til kommunen. I den samme kontrakten kommer det fram at han kan miste jobben hvis han ikke overholder avtalen.

Men fortsatt bor han i en kommune over 80 mil fra den kommunen han er satt til å administrere. Pettersen har adresse i Akershus, og fristen for å få permanent bosted i Rana gikk ut 1. mai i år.

I kontrakten står det blant annet at «dersom ikke Robert Pettersen innen et år fra tiltredelse har etablert permanent bosted i Rana, innebærer dette at arbeidsforholdet kan avsluttes med umiddelbar fratreden mot etterlønn i tre måneder etter fratreden. Robert Pettersen har gjennom dette fraskrevet seg sitt stillingsvern jf. Aml § 15-16 annet ledd».

Bekrefter situasjonen

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å bekrefte situasjonen, og at jeg ikke har fast bo-adresse i Rana per dags dato, sier rådmann i Rana, Robert Pettersen, til NRK.

Han mener imidlertid dette ikke har gått ut over hans arbeid.

– Jeg har bodd i Rana mer eller mindre siden jeg tiltrådte stillingen. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, fortsetter han.

– Hvis du likevel oppholder deg i Rana, hvorfor har du da ikke flyttet?

– Denne saken må nesten arbeidsgiver kommentere. Det jeg kan si er at det er fordeler og ulemper ved og ikke være fast bosatt i kommunen.

– Hvilke fordeler og ulemper?

– Jeg har ingenting som binder meg til kommunen. Jeg har ikke barn som går på skole her, og jeg har ingen private forhold hvor jeg kan kritiseres for å gi til mine egne. Ulempen er jo at jeg pendler, og at jeg derfor ser mindre til familien min.

– Viktig av avtalene overholdes

Gruppeleder i Senterpartiet i Rana, Karl Hans Rønning, stiller spørsmålstegn ved hvorfor avtalen ikke er overholdt.

– Dette var en av betingelsene i arbeidsavtalen. Det er viktig at man opprettholder den avtalen som ble satt, sier han.

– Er det viktig med en rådmann som bor lokalt?

– Jeg synes det er viktig med en leder som er til stede og bor i Rana, spesielt når det er gjort en avtale på det. Hvis avtalen skal endres, så må det tas opp.

Rønning mener det er viktig at en rådmann oppholder seg i miljøet hvor avgjørelsene tas.

– Så dette er en sak som vi må undersøke. Skal man være et forbilde er det viktig med ryddige linjer. Jeg vil ta dette opp i posisjon og forhøre meg om hva som er årsaken. Jeg er så langt ikke orientert om detaljene, avslutter Rønning.

– Skal gjennomføre medarbeidersamtale

Kai Henriksen, ordfører Rana

SKAL MØTES: – Nå skal vi ha en medarbeidersamtale så snart vi møtes, slik at vi får avklart denne situasjonen med tanke på pendlingen, sier ordfører i Rana, Kai Henriksen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ordfører i Rana, Kai Henriksen, bekrefter at fristen gikk ut 1. mai.

– I samtalene vi hadde på tiltredelsestidspunktet snakket vi om cirka et år, og at vi innen fristen skulle dreie dette inn mot en permanent sak, forteller han.

– Nå skal vi ha en medarbeidersamtale så snart vi møtes, slik at vi får avklart denne situasjonen med tanke på pendlingen.

Årsaken til at situasjonen er uavklart, er at begge parter har hatt en travel tid, forteller Henriksen.

– Vi tok med dette punktet i kontrakten fordi vi ønsket en rådmann som er til stede i kommunen. Pendling forbindes ofte med at man avslutter uka på torsdag og returnerer på mandag. Pettersen har hatt en leilighet i kommunen, og har hatt relativt lite pendling i så henseende.

– Er du kjent med andre kommuner som har en lignende praksis?

– Jeg kjenner ikke til andre kommuner. Det som er viktig her er at pendlersituasjonen etter min mening ikke har vært til belastning. Nå skal jeg gjøre ferdig papirarbeidet i løpet av helgen, og så klargjøre en medarbeidersamtale hvor vi får avklart dette, avslutter Henriksen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.