​Diskuterte midlertidig nedlagt ungdomstrinn bak lukkede dører

Midlertidig nedlagt ungdomstrinn på Storjord var tema i dagens kommunestyre i Tysfjord. – Dette er en trist sak, sier politiker.

Tysfjord kommune og Tor Asgeir Johansen

Lyttere på radio, internett og publikum fikk ikke følge hele diskusjonen om ungdomstrinnet ved Storjord Oppvekstsenter.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ordføreren valgte å lukke dagens kommunestyremøte da det ble orientert om situasjonen ved ungdomstrinnet ved Storjord Oppvekstsenter i Tysfjord.

Ann-Aashild Hansen er oppgitt over rådmannen som prøver å påvirke innholdet i protokollene til kontr

Ann-Aashild Hansen (Felleslista)

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Jeg ser ingen grunn til å lukke møtet, svarer politiker Ann Aashild Hansen (Felleslista).

Kommunen har for dette skoleåret midlertidig lagt ned undervisningen for ungdomsskoleelevene på Storjord slik at elevene må pendle til Drag skole én time unna.

Men det godtar ikke foreldrene som for tiden underviser elevene hjemme.

– Slåss med samfunnet

Politiker Filip Mikkelsen (Felleslista) betegner det hele som en trist sak for kommunen.

– Det inntrykket som skapes utad er at forvaltningen i Tysfjord slåss med hele samfunnet. Slåss med samfunnet på Storjord i stedet for at man prøver å legge til rette og finne løsninger.

Mikkelsen forstår ikke hvorfor kommunen ikke klarer å løse situasjonen.

– Kommunestyret har stående vedtak på at Storjord Oppvekstsenter, fra første til tiende klasse, skal bestå. Vi har klart å rekruttere kvalifiserte lærere. Hva er da problemet? Hvorfor blir det ikke da satt i gang undervisning på ungdomstrinnet?

Filip Mikkelsen og Øyvind Johansen

Politiker Filip Mikkelsen (Felleslista) forstår ikke hvorfor undervisningen ikke er kommet i gang, her sammen med Øyvind Johansen (Sp).

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Krever at møtet lukkes

Men for å svare på dette krever ordføreren at møtet lukkes.

– Det er stilt spørsmål om løsninger. Hvis vi skal gå inn på det så må vi lukke møtet, svarer ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Ann Aashild Hansen (Felleslista) lurer på hvorfor møtet skal lukkes.

– Det vil jeg ha en begrunnelse på. Jeg ser ingen grunn til å lukke møtet. Vi har en åpen debatt her og må få lov til å være åpen overfor innbyggerne.

– Det er grunner til å lukke møtet. Hvis vi skal gå inn på personalsituasjoner så må vi lukke møtet. Det kan vi ikke ha åpenhet om, svarer ordføreren.

Oddbjørn Nilsen og Tor Asgeir Johansen

Både rådmann Oddbjørn Nilsen (til venstre) og ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) understreket at møtet burde lukkes.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Helt nødvendig

Også rådmannen støtter forslaget om lukking.

– Det er helt nødvendig å lukke møtet, for vi skal prate om læringsmiljø. For læringsmiljøet er så lite. Det krever også at vi lukker møtet fordi vi skal snakke om lærerressurser. Det har vi full hjemmel for, hevder rådmann Oddbjørn Nilsen.

Etter en times diskusjon konkluderer kommunestyret med følgende:

– Vi blir å ta det opp i en sak i et ekstra kommunestyremøte onsdag 21. september der også Fylkesmannen i Nordland skal være til stede. Det er også oppfordret til å ha et dialogmøte med foreldregruppa på Storjord. Ordføreren skal se om han klarer å få det til, at vi eventuelt får det i forkant, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.