Pukkellaks skaper bekymring

Det er tatt rundt 20-30 pukkellaks under prøvefiske i Vefsna, Drevja og Fusta, skriver Helgelendingen. Noe som bekymrer prosjektleder for Vefsna-prosjektene Thomas Bjørnå. – Vi vet ikke hvilke konsekvenser et stort innslag av pukkellaks kan få. I første omgang vil de fiskene som er tatt bli grundig undersøkt for å kartlegge om den er sykdomsbærer, sier Bjørnå.