Politireformen: Slik blir endringene i Nordland

Politiets arbeidsgruppe foreslår å legge ned 15 lensmannskontor i Nordland. – Dette er et misbruk av ordet nærpoliti. Dette blir et fjernpoliti, sier Steigen-ordfører Asle Schrøder, som mister lensmannskontoret i kommunen.

Nettsending om nærpolitireformen i Nordland

NRK Nordland sendte direkte i forbindelse med forslagene til ny politistruktur i Nordland. Blant gjestene var ordføreren i Steigen, politimesteren og tillitsvalgt fra politiet. Se direktesendingen i opptak her.

163 av politiets 339 tjenestesteder foreslås nedlagt som en del av den pågående politireformen. Det er klart etter at arbeidsgruppene i de 12 politidistriktene har lagt fram sine forslag. I Nordland foreslås det å kutte fra 34 til 19 tjenestesteder som finnes i dag.

– Sammenslåinger vil samlet sett gi mer politikraft i Nordland, sier politimester Tone Vangen i en pressemelding.

Hun understreker at det ikke er lensmannskontorene som gjør publikum trygge.

– Det som er avgjørende er hva politiet gjør for å forebygge og straffeforfølge kriminalitet og at politiet kommer når du trenger det, sier Vangen. Hun mener forslaget samlet sett vil gi Nordland politidistrikt en bedre polititjeneste enn de tre gamle politidistriktene hver for seg har klart å levere. Men understreker at bedre polititjeneste handler om mer enn bare sammenslåing av kontorer.

Tone Vangen

Politimester i Nordland, Tone Vangen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det er ikke er organiseringen alene som skal føre til kvalitetsheving, men også endring i politiets arbeidsmetoder, nye verktøy, mer profesjonaliserte fellestjenester og styrket ledelse. Prosessene er i gang og skal pågå i flere år, sier politimester Vangen.

Ønsker en åpen prosess – har ikke konkludert

Politimesteren velger å la en intern arbeidsgruppes rapport danne grunnlag for høringen som hun i dag sender ut til kommunene i Nordland. Forslaget fra arbeidsgruppen stemmer i stor grad med hva politimesteren mener er den riktige strukturen for Nordland politidistrikt, men dette innebærer ikke at hun på dette tidspunktet har konkludert.

– Jeg ønsker å holde dette åpent gjennom høringsprosessen. Dette for å sikre at jeg har best mulig kunnskapsgrunnlag når endelige konklusjoner må foreligge primo desember, sier politimester Vangen.

Sammen med arbeidsgruppas forslag til ny tjenestestedsstruktur sender politimesteren et høringsbrev hvor hun kommenterer noen sentrale punkter i arbeidsgruppas forslag.

Ni regioner

Politiets arbeidsgruppe foreslår å legge ned 19 av de 34 polititjenestestedene i Nordland. Her er listen over tjenestesteder som legges ned:

 • Ballangen
 • Bø i Vesterålen
 • Evenes, Tjeldsund og Skånland
 • Gildeskål
 • Grane og Hatfjelldal
 • Hadsel
 • Hemnes
 • Nesna
 • Lødingen
 • Rødøy
 • Steigen
 • Saltdal og Beiarn
 • Sømna
 • Tysfjord
 • Øksnes

Nordland får tre geografiske enheter, som er Helgeland, Salten og Lofoten, Ofoten og Vesterålen. På Helgeland blir Brønnøy, Vefsn og Rana de ledende tjenesteenhetene. I Salten Meløy, Bodø og Fauske mens Narvik, Sortland og Vågan i nord. Forslaget skal nå behandles av Politimesteren i Nordland, som skal gi sin intstilling i saken i desember.

Fra 27 til 12

Laster kart, vennligst vent...

Her er de ni nye politienhetene i Nordland. På Helgeland blir Brønnøy, Vefsn og Rana de ledende tjenesteenhetene. I Salten Meløy, Bodø og Fauske mens Narvik, Sortland og Vågan i nord.

Ved årsskiftet ble landets 27 politidistrikter kuttet til 12.

Forslag til kutt utarbeides i disse dager i hvert av de tolv politidistriktene i samarbeid med kommunene. Ifølge lekkasjer kan blant annet 17 lensmannskontor er forsvinne i Hordaland og Sogn og Fjordane, 22 tjenestesteder kan forsvinne i Østfold, Follo og på Romerike og 21 t jenestesteder i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Får kritikk

Politireformen ble vedtatt av Stortinget i juni i fjor. Målet med reformen er å utvikle kompetent og effektivt politi der folk bor, samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer.

Reformen er et resultat av rapporten fra 22.juli-kommisjonen. Kommisjonen slo blant annet fast at politiet ikke klarte å reagere raskt nok under terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya, og at Anders Behring Breivik kunne vært stanset på et tidligere tidspunkt.

Men ikke alle er enige i at grepene som nå tas, er de riktige for å sikre befolkningen.

Nærpolitireformen har nemlig fått mye kritikk for å flytte politiressurser fra småsteder og over til sentrale strøk.

Tillitsvalgte i politiet er bekymret for at nedleggelsene vil føre til dårligere lokalkunnskap, tap av tillit i lokalbefolkningen og mindre mulighet til forebyggende arbeid.

I Nordland har tillitsvalgte gått hardt ut og kalt Nærpolitireformen for en «sparereform»

Høring

Forslaget sendes ut på høring til kommunene i Nordland politidistrikt, KS Nordland, Nordland fylkeskommune, tjenestesteder i Nordland politidistrikt, fagorganisasjoner og vernetjeneste i dag 13. oktober 2016.

Kommunene vil få seks ukers frist for å melde sine innspill til høringsforslaget. I midten av desember vil politimester Vangen sende sitt forslag til Politidirektoratet som skal ta endelig beslutning på tjenestestedsstrukturen i Nordland. Det er forventet en beslutning fra Politidirektoratet i midten av januar 2017.

Laster kart, vennligst vent...

19 nye tjenestesteder i Nordland