Normal

Politiet: – Psykiatrioppdrag tar for mye av tiden vår

Til tross for at antall psykiatrioppdrag har gått ned de siste årene, er ikke politiet i Salten fornøyd. De hevder unødvendige oppdrag fører til dårligere politidekning i distriktene.

Til tross for at Nordlandssykehuset har opprettet et ambulant akutteam for å bistå i psykiatri-saker, bruker politiet fortsatt for mye tid på denne typen oppdrag.

Til tross for at Nordlandssykehuset for ett år siden opprettet et eget team for å bistå politiet med akutte psyikastri-oppdrag, mener politiet at de fortsatt bruker for mye tid så slike oppdrag.

Oppdrag der politiet må bistå helsevesenet i saker med psykiatriske pasienter tar mye av tiden til politiet over hele landet.

I fjor måtte politiet i Salten rykke ut på totalt 495 oppdrag. Det er færre enn toppåret i 2012, der de bistod helsevesenet i 549 saker.

– Vi ønsker jo at helsevesenet i størst mulig grad skal ta disse helseoppdragene, som er det beste for pasienten. De kan fort bli skremt dersom vi møter opp uniformert og bevæpnet, sier seksjonsleder i Salten politidistrikt, Bent Are Eilertsen.

Bent Are Eilertsen Salten politi

Seksjonsleder for ordensavdelingen ved Salten politidistrikt, Bent Are Eilertsen, sier de bruker mye tid på slike oppdrag.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen

– Opplever dere ofte at dere deltar på oppdrag som ikke er nødvendig?

– Vi har nok opplevd at vi har vært på en del oppdrag som helsevesenet kunne ha løst på egen hånd.

– Nuller ut patruljer i timesvis

Konsekvensen er at politiet bruker ressurser som de helst ville disponert anerledes, mener han. Spesielt i et langstrakt fylke som Nordland.

– I et såpass stort distrikt vil et enkelt psykiatrioppdrag kunne nulle ut en helt vaktpatrulje i mange timer, påpeker seksjonslederen, og nevner Steigen utenfor Bodø som et eksempel.

– Det vil ta en del timer å følge ambulansen til Bodø, og da vil det være ganske tynt med politibemanning ute i distriktet.

Eilertsen understreker at de bistår helsevesenet dersom de trenger hjelp.

(Artikkelen fortsetter under)

AMK Bodø

Ingvild Flatvold Pedersen ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) forteller de at de tar seg av stadig flere av oppdragene som gjelder psykiatri.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Han gleder seg samtidig over tallene som viser at nesten en femtedel av oppdragene er blitt borte de to siste årene.

– Ta kontakt

Nordlandssykehuset opprettet i fjor et ambulant akutteam som skal kunne rykke ut også ved akutte psykiatri-tilfeller.

Enhetsleder for Ambulant akutteam ved Salten DPS, Torunn Blokhus, mener politiet kan bruke deres kompetanse langt oftere enn tilfellet er i dag.

Enhetsleder Torunn Blokhus

Enhetsleder for Ambulant akutteam ved Salten DPS, Torunn Blokhus, ber politiet bruke dem oftere.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Hvis politiet mener de har for mange psykiatrisaker kan de ta kontakt med oss. Vi skal prøve å hjelpe så godt vi kan, sier hun.

Blokhus understreker at de er en operativ tjeneste som kan utføre nettopp slike oppdrag.

Hun ser gjerne at samarbeidet mellom dem, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og politiet styrkes for å løse utfordringene.

– I de sakene vi samarbeider fungerer det upåklagelig, men vi kan kanskje ønske oss et hyppigere samarbeid. Det er også en målsetting.