Hopp til innhold

Drapene på Austbø har vært med på å endre norsk politi

Skarpskytteren som var på Austbø den natta to polititjenestemenn ble drept av en psykiatrisk pasient, tror tragedien kunne vært unngått i dag.

Fra begravelsen av de to politimennene som ble skutt og drept på Austbø.

BEGRAVELSEN: Bildet er fra begravelsen til Sigurd Wang, en av de to polititjenestemennene som ble skutt og drept på Austbø i 1998.

Foto: Morten Holm / NTB

– Lenge før hendelsen tenkte jeg at utstyret vi hadde var fatalt dårlig, sier Jens Berget.

I 1998 var han skarpskytter i politiet i Nordland. Han var en av ni polititjenestemenn som rykket ut til Austbø natt til 11. mars.

Oppdraget var å få kontroll på en psykiatrisk pasient som var ute på permisjon på den lille øya.

Men i stedet endte Austbø opp med å bli åsted for et av de mest brutale politidrapene i norsk historie.

Måtte låne utstyr

Berget var selv utstyrt med ei rifle fra andre verdenskrig. Drapsmannen hadde derimot fått tak i ei topp moderne jaktrifle.

– Utstyret og hvordan vi er rigget, både operativt og treningsmessig, er noe helt annet i dag enn det var den gang, sier Jens Berget.

Før politiet rykket ut til Austbø måtte de låne nattbriller fra Forsvaret, og kamuflasje- og sambandsutstyr fra andre politidistrikt.

Men i ettertid har tragedien på Austbø, som endte med at to personer mistet livet, ført til endringer i politiet.

Jens Berget i sofaen

IMPONERT: Jens Berget er imponert over hvordan politiet er rigget til i dag.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Sammen med en del andre alvorlige hendelser har Austbø-hendelsen ført til en gradvis utvikling og bevisst trening på å håndtere denne type situasjoner, sier Håkon Skulstad, assisterende direktør i Politidirektoratet.

Flere store endringer

Han trekker frem flere ting som har endret seg i politiet siden drapene på Austbø i 1998.

  • De ansatte i politiet har fått personlig utstyr, både i form av våpen og verneutstyr.
  • Tjenestebilene er rigget for både personlig utstyr og tilleggsutstyr ved skarpe oppdrag.
  • Alle politistasjoner er utstyrt med samme utstyr for å håndtere skarpe oppdrag. På den måten skal det ikke være geografiske forskjeller på beredskapen.
  • Alle politidistrikt har til enhver tid utrykningsenheter tilgjengelig.
  • Som en del av grunnutdanningen trener politiet mye mer på å håndtere psykisk ustabile og syke personer enn tidligere.
  • Det rulles ut elektrosjokkvåpen til norsk politi.

– Dermed slipper vi å bruke dødelige skudd med våpen når vi kommer i en vanskelig situasjon. Vi er jo tross alt her for å hjelpe folk, sier Skulstad.

Håkon Skulstad

MYE PSYKIATRI: Håkon Skulstad, assisterende direktør i Politidirektoratet, sier at de ofte møter på psykiatriske pasienter.

Foto: Heidi Klokk / NRK

Jens Berget, som i dag ikke lenger jobber i politiet, mener at det norske politiet per i dag er det mest profesjonelle og best trente politiet i verden.

– Det er veldig hyggelig å høre at han som var involvert på Austbø har den opplevelsen, sier Håkon Skulstad i Politidirektoratet.

– Vi har jobbet i flere tiår for å bygge opp beredskapen vår stein for stein. Jeg har møtt mange politistyrker både i Europa og andre steder, og jeg tror vi kan si at vi nok er en av de bedre politistyrkene.

– Kunne tragedien på Austbø vært unngått hvis det hadde skjedd i dag?

– Det tør jeg ikke spekulere i. Vi kan i alle fall si at vi har tatt mye lærdom av både den saken og andre saker.

Jens Berget er derimot sikrere i sin sak.

– Vi kunne ha tilnærmet oss oppdraget på en annen måte. Vi vet jo ikke fasit, men forutsetningene ville vært noe helt annet, og sånn sett er det sannsynlig at utfallet ville blitt et annet, sier han.

De to som ble drept på Austbø i 1998: