NRK Meny
Normal

Politidirektoratet vil ha hovedkontoret til Bodø

Forslagene til hvor de nye politidistriktene skal ha sine baser fra 1. januar er nå klar.

Bodø politihus

Fra politihuset i Bodø vil trolig hele Nordland politidistrikt styres i framtiden.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Fra nyttår etableres landets 12 nye politidistrikter, og Politidirektoratet har derfor fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å bestemme hvor hovedsetene i Norges nye politidistrikter skal ligge.

Politidirektoratet foreslår at Nordland politidistrikt skal styres fra Bodø.

Troms politidistrikt foreslås styrt fra Tromsø, og tidligere er det besluttet at Kirkenes skal være administrasjonssted i Finnmark politidistrikt.

De nye politidistriktenes hovedseter er der hvor den nye politimesteren skal sitt kontor og sin lederstøtte, samt at operasjonssentralen skal være på samme sted.

Ute på høring

Høringsgrunnlaget er sendt ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene i politiet, 110-sentralene og departementene.

– Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Når høringsfristen er over i midten av november vil Politidirektoratet behandle alle høringsinnspill og beslutte hva som blir hovedsetene. Målet er at de endelige beslutningene skal tas tidlig i desember, opplyser Politidirektoratet.

Operasjonssentralen Salten politidistrikt

ARKIVFOTO: Bildet er fra operasjonssentralen i Salten politidistrikt, som ligger i Bodø.

Resten av landet

Trøndelag politidistrikt kan styres fra Trondheim, mens Møre og Romsdal politidistrikt kan få Ålesund som hovedsete, hvis direktoratets forslag vinner fram.

Bergen og Stavanger er foreslått som hovedseter for politidistriktene som skal kalles henholdsvis Vest og Sørvest. Kristiansand videreføres i Agder politidistrikt, som ikke berøres av sammenslåingen av distrikter.

Sør-Øst politidistrikt foreslås styrt fra Drammen, Øst politidistrikt fra Sarpsborg og Innlandet politidistrikt fra Hamar. Oslo fortsetter som eget politidistrikt.

– Valg av hovedsete vil i liten grad påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig betingelser for å levere gode polititjenester der folk er, Hermansen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.