NRK Meny
Normal

Frykter ny politireform vil gi dårligere tilbud i distriktene

Politimester Håvard Fjærli på Helgeland er bekymret for at den nye politireformen vil føre til en sentralisering av politiet og gi et dårligere tilbud. – Befolkninga i Nordland har ingenting å frykte, mener stortingsrepresentant.

Politimester på Helgeland, Håvard Fjærli

Politimester på Helgeland, Håvard Fjærli, hadde helst sett at politidistriktet hans hadde blitt innlemmet i Trøndelag.

Foto: NRK

Tirsdag bestemte regjeringen med Venstres støtte at Nord-Norge skal deles i tre – og at Nordland fylke blir ett politidistrikt.

– Politireformen er ment å skulle styrke politiet til beste for befolkningen. Det ligger åpenbart gode intensjoner bak og det er lett å være enig i de ønskede effektene. Jeg er imidlertid redd for at en inndeling med 12 distrikt blirt for smått til å få den ønskede effekten. Deriblant Nordland politidistrikt.

Ville til Trondheim

Selv hadde Fjærli helst sett at Helgeland politidistriktet ble flyttet sørover og knyttet til Trondheim. Nå er han redd for at et sterkt hovedsete i Bodø vil gå på bekostning av polititjenesten i resten av fylket.

– Det ligger en viss sentralisering i dette, sier Fjærli og nevner et eksempel.

– Blant annet sies det at en operasjonssentral skal bemannes av seks operatører. Det innebærer at det må være 54 stillingshjemler knyttet til en operasjonssentral i Bodø. Selv om man inndrar stillingshjemlene fra Helgeland til Bodø, vil det likevel mangle noen før det er 54.

Han er engstelig for at disse stillingene tas fra de øvrige delene av politidistriktet.

Må tilføres mer penger

Margunn Ebbesen

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) i Nordland avviser at folk på Helgeland har grunn til å bekymre seg selv om antall tjenestesteder skal reduseres.

– Det vil bety en svekkelse av det lokale politiet på Helgeland.

Dersom en slik svekkelse skal unngås må politiet må få tilført økte ressurser, ifølge Fjærli.

– Disse ressursene må da brukes for å styrke det lokale politiet. Dersom for mye kompetanse samles i Bodø, vil publikum sør på Helgeland vanskelig nyte godt av denne kompetansen, sier politimester på Helgeland, Håvard Fjærli.

Ny politimester?

Nordland politidistrikt vil bestå av Nordland fylke, og inkludere deler av Midtre Hålogaland politidistrikt, hvor Hugo Henstein er konstituert som politimester ut året. Det nye distriktet vil også inkludere Salten politidistrikt, hvor Geir Ove Heir er ansatt på åremål til 2017, og Helgeland politidistrikt, hvor Håvard Fjærli er konstituert ut året.

Ifølge Politiforum er politimester Geir Ove Heir den mest sannsynlige nye sjefen i Nordland politidistrikt fra 1. januar 2016.

– Ingen grunn til bekymring

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) i Nordland avviser at folk på Helgeland har grunn til å bekymre seg selv om antall tjenestesteder skal reduseres.

– Det som ligger klart i nærpolitireformen er et mer rullende politi. Vi ønsker mer politi ut i bygdene. Et lensmannskontor med en person som er åpent en til to dager i uka gir ikke nødvendigvis mer trygghet. Vi mener politiet blir mer effektivt ved å samle ressursene og får styrket etterforskning, påtale og forebygging, sier Ebbesen.