Planlegger verdens første

En storskala pilot for grønn metanolproduksjon er under planlegging i Mo Industripark. Dette vil være det første storskala karbonfangstanlegget fra metallindustrien i verden, skriver MIP i en pressemelding. Planene involverer et storskala pilotanlegg for karbonfangst og etablering av elektrolysebasert hydrogenproduksjon i en av de største industriparkene i Norge.

Gassklokka i Mo Industripark.
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK