Hopp til innhold

Statssekretær skattet ikke av pendlerbolig og førte feil reiseregninger

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) skattet ikke av pendlerbolig og fikk for mye penger tilbake på reiseregninger da han var fylkesråd i Nordland. Nå beklager han.

Nordland Fylkeskommune har konkludert med at Bent-Joacim Bentzen (t-v) ikke har skattet av pendlerbolig. De har også funnet uregelmessigheter ved en rekke reiseregninger.
Bildet er fra et møte med daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Bentzen var fylkesråd for samferdsel på dette tidspunktet.

Nordland fylkeskommune har konkludert med at Bent-Joacim Bentzen (t-v) ikke har skattet av pendlerbolig. De har også funnet uregelmessigheter ved en rekke reiseregninger. Bildet er fra et møte med daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Bentzen var fylkesråd for samferdsel på dette tidspunktet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bentzen skal ikke ha betalt leie på sin folkeregistrerte adresse hjemme hos foreldrene i Hadsel, samtidig som han hadde pendlerleilighet i Bodø. Dermed var han ikke korrekt beskattet. Det har Nordland fylkeskommune konkludert med.

Etter det NRK erfarer har Bentzen betalt mellom 40.000 og 50.000 kroner for lite i skatt.

Men manglende skatt for pendlerbolig var ikke alt.

– Ved en stikkprøve av Bentzens reiseregninger, ble det funnet uregelmessigheter som man mente det var grunn til å stille spørsmål ved på grunn av mangelfull dokumentasjon. Da ble samtlige reiseregninger gjennomgått, og flere uregelmessigheter registrert, heter det i en orientering fra fylkesrådet som NRK har fått tilgang til.

Manglet dokumentasjon på reiser

Etter at Bentzen måtte legge fram dokumentasjon, viste det seg at det manglet dokumentasjon for rundt ti av reisene. Bentzen kunne heller ikke svare for disse, og han konstaterte at de måtte være feilført, heter det.

Nordland fylkeskommune opplyser at feilføringene gjaldt tre tjenestereiser som var forlenget med privat opphold uten fylkeskommunalt ærend. Her skal Bentzen ha ført privat overnatting og diett.

Det skal også ha vært to tilfeller hvor han har ført opp privat overnatting og diett der overnatting og deler av dietten var betalt av arrangør.

Fylkeskommunens gjennomgang viser også at det er registrert to reiser til hjemmet i Vesterålen. Også her hadde Bentzen sendt inn krav om å få dekket utgifter til diett.

– Jeg tar selvkritikk på at jeg burde vært grundigere da jeg fylte ut reiseregningene, sier Bentzen til NRK.

Glad for at det ble avdekket

Bent-Joacim Bentzen ble i høst utnevnt til statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Han sier til NRK at han er glad feilene ble avdekket, og sier det var han selv som tok initiativ til undersøkelsene. Parallelt med dette hadde også fylkeskommunen på eget initiativ startet en gjennomgang av pendlerstatus.

– Da saken med Ropstad og de andre ble kjent, ba jeg om et møte med fylkesrådets nestleder fordi jeg ønsket en gjennomgang av fordelene jeg har fått som fylkespolitiker.

Bentzen hevder dette gjelder både reiseregninger og pendlerbolig.

Ifølge fylkeskommunen er det imidlertid de som har gjennomført stikkprøver av reiseregningene til Bentzen på eget initiativ.

– Der ble det avdekket at jeg har gjort feil. Det er viktig å påpeke at jeg selv ba om denne gjennomgangen selv. Jeg er glad for at det ble avdekket og at det er ryddet opp i. Det skulle bare mangle. Jeg har betalt tilbake både avviket i reiseregninger og pendlerboligen.

Bentzen anslår selv at det er snakk om 14.000 kroner som er feilført i reiseregninger. Han understreker at dette er gjort opp for.

– Har du gjort det bevisst for å tilegne deg penger du ikke skulle hatt?

– Jeg har ikke gjort det bevisst over hodet. Jeg har misforstått i noen tilfeller. Det store flertallet av reiseregninger fra min tid som fylkesråd er gjort riktig. Det er ca. 10 reiseregninger med mindre feil i løpet av hele min periode på 2,5 år.

Bentzen opplyser til NRK at han selv har varslet Statsministerens kontor om saken.

Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier til NRK at Bentzen har hans tillit.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Skuffet fylkesrådsleder

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen skriver til NRK at Bentzen har hans tillit.

– Dette er en uheldig sak som min statssekretær har beklaget. Han informerte meg så snart han selv ble klar over uregelmessighetene. Tidligere arbeidsgiver mener det ikke er grunnlag for å følge saken videre, skriver Enoksen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sier han er skuffet over Bentzen.

– Det ligger i sakens natur. Jeg er skuffet over at vi blir satt i denne situasjonen, sier han til NRK.

– Bør dette får konsekvenser for Bentzens politiske virke?

– Det er ikke mitt ansvar å vurdere det ettersom han er blitt statssekretær. Men vår vurderingen som vi har gjort sammen med fylkesadvokaten, er at misforholdet ikke er så stort at vi snakker om en anmeldelse. Nå er vi opptatt av at det blir ryddet opp i dette.

Norvoll sier at fylkeskommunen nå har satt i gang tiltak internt.

– Nå må vi bruke mer tid og ressurser på å gjennomgå reiseregninger. Det burde ikke være nødvendig. Jeg er skuffet over at vi havner i en sånn situasjon. Vi som er folkevalgte ledere forvalter en tillit på vegne av innbyggerne i Nordland som har valgt oss. Da har jeg en klar forventning om at vi gjør ting skikkelig og ordentlig.

Beskjeden fordel

Ifølge redegjørelsen fra fylkesrådet skal fylkesadvokaten ha konkludert med at fordelen til den tidligere fylkesråden har vært beskjeden.

– Fylkesadvokatens vurdering er at feilføringene fremstår mer som rot og forglemmelser enn bevisst bedragersk hensikt, og ikke som en systematisk opptreden.

– Bentzen har også vært samarbeidsvillig i arbeidet med å oppklare spørsmål, og ikke forsøkt å dekke over noe. Han har også bedt om at han får gjøre opp for seg. Dette er akseptert etter den juridiske vurderingen av sakens alvorlighetsgrad fra fylkesadvokaten, heter det i redegjørelsen.

Til tross for dette mener fylkesrådet at det er grunn til å påpeke følgende:

– Det må ikke være tvil om at den personen som leverer inn reiseregningen selv står ansvarlig for at den er levert og signert i tråd med alle lover og regelverk som er gjeldende i en slik sammenheng. På samme måte er det den ansatte selv som står ansvarlig for at vedkommende er korrekt skattlagt for fordeler vedkommende har opparbeidet seg i sammenheng med jobben eller vervet.