Pasienter reiser ut av Nord-Norge

Stadig flere pasienter fra Universitetssykehuset Nord-Norges opptaksområde søker behandling andre steder, viser en oversikt fra Norsk pasientregister. Mens det i 2013 var rundt 4200 pasienter som valgte å bli behandla utafor Helse Nord, steg tallet til nær 6400 i 2017. Fritt sykehusvalg gjør at UNN må sørge for å ha god kvalitet, og holde ventelistene nede, sier konstituert sykehusdirektør Marit Lind sier til Nordlys.