Over 1400 operasjoner avlyst på grunn av legestreiken

Over 10.000 konsultasjoner og 1400 operasjoner ble avlyst under tidenes lengste legestreik i Norge. – Situasjonen fremover blir krevende for sykehusene, sier pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

Sykehusstreiken

Streikende leger utenfor Nordlandssykehuset i Bodø fikk tirsdag beskjed om at arbeidsministeren satte foten ned for arbeidskonflikten.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Det rapporteres om fristbrudd, utsatte operasjoner. Enkelte sykehus rapporterer til og med at de ikke har helt oversikt over situasjonen, sier pasientombudet.

Anne-Lise Kristensen

– Situasjonen fremover blir krevende for sykehusene, sier pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

Foto: Presse

Kristensen mener konsekvensene av legestreiken er dramatiske, og at de vil ta lang tid å ta igjen etterslepet. Den nesten fem uker lange streiken ble avsluttet tirsdag da arbeidsminister Anniken Hauglie grep inn med tvungen lønnsnemnd.

– Å ta igjen etterslepet kommer til å kreve utstrakt grad av samarbeid både internt, men også mellom sykehusene for å utnytte kapasiteten best mulig. Dette er kanskje mer utfordrende enn noen gang når vi gjennom konflikten har sett hvor tynnslitt tilliten egentlig er mellom ledelsen og de ansatte.

Beklager av pasientene rammes

Stian Holmvik

Leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik tror hans kolleger skal klare å følge opp pasientene som har fått avlyst timer og operasjoner som følge av legestreiken.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Det er et betydelig antall pasienter og konsultasjoner som vi må få henta inn og få gitt et godt tilbud til, og det er svært beklagelig at pasientene er kommet i denne situasjonen, sier leder Stian Holmvik i Nordland legeforening.

Statens helsetilsyn skriver at konflikten har ført til totalt 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1.463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd, noe som vil føre til at legene har mye å ta igjen når de kommer på jobb.

– Men vi vet også at leger har en ærekjærhet som gjør at de vanligvis bretter opp ermene og gjør sitt aller beste for å få minst mulig konsekvenser for pasientene, sier Holmvik.

Anniken Hauglie

Arbeidsminister Anniken Hauglie satte foten ned for legestreiken.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I rapporten som arbeidsminister Anniken Hauglie fikk på bordet tirsdag står det blant annet at bemanninga ved ei avdeling på Nordlandssykehuset i Bodø ville blitt kritisk natt til onsdag dersom det hadde oppstått en akutt situasjon.

Årsaken var at de kun hadde én turnuslege tilgjengelig på jobb, og én overlege på hjemmevakt. Dette var den utløsende faktoren for at hun avbrøt streiken.

– Rapporten fra Helsetilsynet er klar. Det var en reell fare for liv og helse, sier Hauglie.

Statens helsetilsyn finner også at det store etterslepet som følger av streiken vil være svært krevende og ta lang tid å håndtere.

Statens helsetilsyn

Hadde håpet på en annen løsning

Holmvik i Nordland legeforening har forståelse for hvorfor streiken ble brutt, men hadde håpet å få en løsning på konflikten med sykehusene.

– Vi har forståelse for at antall konsultasjoner som blir satt på vent medføre en reell fare for liv og helse, men vi mener også at urimelige arbeidstidsbestemmelser for leger medfører at du kan få mer slitne leger, som også kan medførere fare for liv og helse.

Primært sett er vi bekymret for arbeidstids- og overtidsbestemmelsene og at enkelte leger kan bli presset til å gå mer på jobb enn de burde gjøre, sier han.

Allerede tirsdag kveld skulle sykehusene være i normal drift igjen, nå er det opp til rikslønnsnemnda å bestemme hvilken tariffavtale partene skal forholde seg til.