Opposisjonen krever høring i kontrollutvalget: – Vi ble ført bak lyset

– Det sittende fylkesrådet driver skremselspropaganda. De har villedet fylkestinget og folk i Nordland om drastiske fergekutt, hevder gruppeleder Dagfinn Olsen i Frp. Fylkesrådet avviser kritikken.

Ferga Lovund og hurtigbåten Lurøyprinsessa utenfor Stokkvågen.

Frp, Høyre, Venstre, Rødt og Miljøpartiet de grønne vil at kontrollutvalget i fylkestinget skal gjennomføre en høring rundt hurtigbåttilbudet i Nordland. Her ferga Lovund og hurtigbåten Lurøyprinsessa utenfor Stokkvågen.

Foto: Trond Danielsen

I fjor varslet Nordland fylkeskommune drastiske kutt i ferge- og hurtigbåttilbudet på grunn av mindre penger fra staten. Disse kuttene blir det ikke noe av. En gjennomgang fra fylkesrevisjonen viser at kuttene ikke ville fått noen økonomisk effekt for Nordland likevel. Undersøkelsen fra fylkesrevisjonen konkluderte med at kuttene også vil føre til at overføringene fra staten blir redusert med omlag det samme. Ergo vil det være lite poeng å redusere i ferge- og hurtigbåttilbudet.

Nå mener Dagfinn Olsen fra FrP at det er skapt tvil om hvorvidt fylkespolitikere fikk rett informasjon da de behandlet saken.

– Graverende, sier Dagfinn Olsen (Frp), som varslet at opposisjonen bestående av Frp, Høyre, Venstre, Rødt og Miljøpartiet de grønne ville vurdere mistillitsforslag.

Ber om høring

Olsen vil holde en interpellasjon om saken i fylkestinget i Mo i Rana i dag. Videre ber de fire partiene i opposisjonen om at kontrollutvalget i fylkestinget gjennomfører en høring angående pågående prosess rundt reduksjon av utgifter til hurtigbåttilbud.

Dagfinn Olsen

Dagfinn Olsen (Frp) reagerer kraftig på at han og de andre i fylkestinget ble feilinformert i forkant av de varslede kuttene.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Den siste tids medieoppslag skaper tvil om hvorvidt fylkestinget har fått rett informasjon som beslutningsgrunnlag i sin saksbehandling. Kontrollutvalget sin virksomhet blir på den måten et viktig ledd for å oppnå tillit hos innbyggerne og samarbeidspartnere, skriver partiene i en felles pressemelding.

Fremskrittspartiets Dagfinn Olsen forventer svar fra Kontrollutvalget i løpet av fylkestinget.

– Dersom utvalget ikke vil gjennomføre høringen, vil vi vurdere mistillitsforslag, basert på den informasjonen som allerede foreligger, sier Olsen til NRK.

– H, Frp og V tåkelegger

Fylkeskommunen arbeider nå med et nytt samferdselskart for Nordland, hvor kuttene i ferge- og hurtigbåttilbudet foreløpig er lagt på is. De fire samarbeidende partiene i fylkestinget mener at diskusjonen opposisjonen nå fører kun har som formål å dekke over det faktum at regjeringens politikk rammer Nordland hardt.

– Det nye inntektssystemet som regjeringen la fram i mai 2014 reduserer vårt handlingsrom med 284 millioner kroner. Vi må forholde oss til regjeringens kutt, mener gruppelederne for Ap, Sp, SV og KrF i fylkestinget.

De mener informasjonen til fylkestinget har vært omfattende, korrekt og etterprøvbar.

– Vi har informert fortløpende fra februar 2015 om konsekvensene av det nye systemet. Vi kan med vår beste vilje ikke forstå hvordan H, Frp og V kan hevde at fylkestinget ikke har fått tilstrekkelig eller korrekt informasjon. I siste fylkesting la fylkesrådet til og med frem to saker om dette temaet, sier gruppelederne Bjørnar Skjæran (Ap), Siv Mossleth (Sp), Marius Meisfjord Jøsevold (SV) og Arve Knutsen, (KrF).

Som det framgår av Nordland fylkeskommunes økonomiplan for 2016 vil rammetilskuddet til Nordland være redusert med til sammen kr 284 millioner i løpet av 2020.

– Det betyr at vi må redusere utgiftene med 284 millioner kroner, forutsatt at det ikke kommer endringer i finansieringssystemet av fylkeskommunen.

–Det nye inntektssystemet som regjeringen la fram i mai 2014 reduserer vårt handlingsrom med 284 millioner kroner. Den diskusjonen H, FrP og V nå fører har kun som formål å dekke over det faktum at regjeringens politikk rammer Nordland hardt, sier gruppelederne for AP, SP, SV og KrF i fylkestinget, heter det i uttalelsen fra fylkesrådet.