Hopp til innhold

Opphever taushetsplikten om Western

De ansatte i forsvaret kan nå fortelle hva de vet om Westernfoliset som skjedde for 26 år siden.

Western
Foto: Privat

Fram til nå har kommisjonen som gransker Western forliset ikke kunnet snakke med Forsvarets personell om forliset.

Men nå har Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har opphevet taushetsplikten.

 - Hvis forsvarets personell har noe å bidra med, så skal de gi de opplysningene som de har i denne saken, fordi det er både viktig og riktig å gjøre, sier Strøm-Erichsen.

Kan snakke fritt

Alle tidligere forsvarsansatte og værnepliktige er i dag fritatt for taushetsplikt på et spesielt område.

De kan fritt snakke med dem som gransker forliset til fiskebåten Western der syv mann omkom 6 februar 1981.

Forsvarsministeren vet det har tatt lang tid.

- Vi fikk sikkert denne henvendelsen sammen med mange andre forespørsler som har tatt lang tid å undersøke og finne svar på, sier Strøm- Erichsen.

Letter arbeidet

Forliset skjedde på Helgeland mellom Lovund og Myken omlag klokken seks om morgenen i brukbart vær. Den nye granskingen har pågått ett år og kommisjonen er fornøyd med ministerens ingripen i saken.

- Det setter vi stor pris på, for det vil gjøre arbeidet vårt betydelig lettere, sier leder for Westernkommisjonen, Brit Ankill.

Ta kontakt

Også i granskingen av Utvik Senior forliset ble taushetplikten opphevet. Da fortalte en tidligere værnepliktig at han trolig hadde sett kollisjonen på radaren han overvåket. Nå ber Westernkommisjonen om hjelp.

- Alle som måtte ha opplysninger som de mener har betydning for forlisårsaken, bes nå om å ta kontakt med kommisjonen, opplyser Ankill.

De pårørende har alltid ment at noen i Forsvaret vet noe om ulykken.

På vraket er det funnet hull som kan minne om hull laget av grove kuler eller granater. Nærbilder av hullene analyseres nå av eksperter.

Kun det som truer rikets sikkerhet kan holdes hemmelig.