Hopp til innhold

Fiskerne slo alarm etter funn av «uvanlig» torsk – Fiskeridirektoratet mener de har funnet synderen

Fiskeridirektoratet fant flere hull i Norcods oppdrettsanlegg, til tross for at opdrettsselskapet tidligere har hevdet at det ikke var noe feil.

I januar slo en lokal fisker alarm.

Han oppdaget å få det han mente var oppdrettstorsk i garnene.

– I januar fikk vi til sammen mellom 70 og 80 kilo daglig. Da fant vi ut at vi skulle prøve ved oppdrettsanlegget. Det endte opp med at vi fikk 1500 kilo med rund torsk. Alt sammen er oppdrettstorsk, sa Lars-Gøran Ulriksen til NRK.

Mistanken gikk mot at torsken kom fra Norcod sitt anlegg i Frosvika i Meløy kommune i Nordland.

Men selskapet selv sa at de hadde hatt hyppige kontroller med sine anlegg, og de kjente ikke til rømning fra deres lokalitet.

Oppdrettstorsk fra Nordcod, Forsvika

Fikk sjokk da han så torsken: – Ren og skjær dyremishandling

– Vi satte i verk interne prosedyrer da vi fikk melding fra direktoratet, og tilkalte også eksterne dykkere. De kontrollerte alle våre merder, og fant ingen skader på utstyret som kunne føre til rømming, sa administrerende direktør i Norcod, Christian Riber da.

Nå har Fiskeridirektoratet sett nærmere på saken.

Hull i nøtene

Etter blant annet tilsyn og fysisk kontroll av alle nøter i merdene er konklusjonen nå at torsken kommer fra Norcods anlegg.

– Vi har nå gjort en grundig gjennomgang av vårt arbeidet i saken, inklusivt tilsynet og resultatene av dette. Vi legger derfor nå frem en rapport med våre funn.

Det sier Britt Leikvoll, seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Ifølge Fiskeridirektoratet har det i perioden september 2022 til januar 2023 vært flere hull i nøter på lokalitet Frosvika.

Torsk.

Fiskerne sier de får garnet fullt av rømt torsk – men ingen vet hvor torsken har rømt fra

Enkelte av hullene har vært så store at torsk opptil tre kilo har kunnet rømme.

Også DNA-analyser viste at den rømte torsken var genetisk lik fisken i det lokale oppdrettsanlegget.

I forbindelse med slakting ble det klart at det i en av merdene manglet opp mot 45.000 fisk.

På denne aktuelle merden var det i 2021 rapportert en rømningshendelse. Ifølge Fiskeridirektoratet var denne mye større enn først rapportert.

Norcod: – Beklagelig

NRK har sendt Norcod en rekke spørsmål om rapporten fra Fiskeridirektoratet. Selskapet svarer ikke på disse, men har i stedet sendt ut en pressemelding.

– Dette er reelle funn, og det er selvsagt beklagelig at det er kommet oppdrettstorsk på avveie, sier CEO i Norcod, Christian Riber.

Han mener at omfanget av rømt oppdrettstorsk er vanskelig å fastslå.

– Omtrent 70 prosent av all torsk (ca. 14 tonn) levert som oppdrettstorsk til fiskemottak i perioden, var hodekappet og snittvekt ikke oppgitt. Det vanskeliggjør bedømmelsen av opphavet.

Selskapet mener også at hullene som ble funnet i nøtene, var over vann, og dermed ikke tilgjengelig for fisken.

«Ved enkelte inspeksjoner er det funnet og reparert maskebrudd som Fiskeridirektoratet anser som mulig at det kan ha rømt fisk gjennom, dog ikke i de mengder som er landet ved fiskemottakene i regionen», skriver selskapet.

Rømming i 2021 var større enn først antatt

Angående rømmingen i 2021 erkjenner Norcod at denne hendelsen trolig var større enn først antatt:

«Fisken fra denne merden var relativt større enn resten ved slakting. Det kan tyde på at det har vært færre fisk i denne merden enn beregnet over lengre tid. Det vurderes dermed at rømningshendelsen i 2021 har vært større enn først antatt», skriver selskapet i pressemeldingen.

Torsk.

Rødt tordner mot torskeoppdrett: – Som å gå med «ræva først inn i framtida»

Tsjipke Deuzeman, produksjonsdirektør i Norcod, sier at

– En helhetlig vurdering viser ikke sammenheng mellom observerte maskebrudd i dykkerapporter og antallsavvik i nøtene. Fisken som ble fangstet i 2023 og levert til mottak har verken av Fiskeridirektoratet eller av Norcod AS kunne knyttes til en konkret hendelse eller merd.

Selskapet skriver nå at de har skjerpet sine «interne prosedyrer, praktiske rutiner og beredskap» de siste månedene.

Sveinung Dale fekk rømt oppdrettstorsk i garnet då han fiska i Voldsfjorden 24. januar 2023. Torskane ligg på rekke og rad på bakken.

Må nødslakte store mengder torsk fordi den er blitt kjønnsmoden