Hopp til innhold

Rødt tordner mot torskeoppdrett: – Som å gå med «ræva først inn i framtida»

Nylig havnet sannsynligvis oppdrettstorsk i garnene til fiskere ved Meløy. Nå vil Rødt forby hele næringen.

Torsk.

Nå vil Rødt forby torskeoppdrett. Sjømat Norge mener det ikke er hold i kritikken.

Foto: Lars-Gøran Ulriksen

I januar skrev NRK om at flere fiskere i Meløy kommune fikk oppdrettstorsk i garnet.

Havforskningsinstituttet gjennomførte derfor DNA-tester på vegne av Fiskeridirektoratet for å finne ut hvor fisken kom fra, da ingen oppdrettere meldte rømming.

Nå er det klart at den rømte torsken har stor genetisk likhet med fisken i et lokalt oppdrettsanlegg.

– De har med høy sannsynlighet funnet helsøskenpar mellom fisk fra anlegget, og de rømte torskene, skriver fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det er for lite kontroll i næringen, sier Rødt som nå vil forby torskeoppdrett.

Kan ha store konsekvenser

– Om man driver med oppdrett eller husdyr så er man pliktet til å vite hvor mange individer man har. Det er ganske sjokkerende at oppdretteren har så dårlig kontroll over egen drift.

Det sier stortingsrepresentant for Rødt, Geir Jørgensen fra Nordland, som mener oppdrettstorsk kan gi store konsekvenser på flere ulike områder.

Geir Jørgensen

– Denne torsker har en helt annen genetikk og vil på sikt kunne ødelegge hele torskestammen, sier Geir Jørgensen i Rødt.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Villtorsken er spesialtilpasset de omgivelsene de lever i, men vi vet ikke hva konsekvensen blir om vi blander genetikken med oppdrettstorsken.

Med oppdrettstorsk på markedet er Jørgensen også redd for at den skal kunne utkonkurrere med villtorsken.

– I tillegg så svømmer villtorsken langs kysten hver eneste vinter hvor den kan høstes og fanges på bærekraftige måter, sier han og omtaler torskebestandene som gode og solide – derfor mener han det er meningsløst å drive med torskeoppdrett.

Han mener torskeoppdrett er som å gå med «ræva først inn i framtida».

Les også: Må nødslakte store mengder torsk fordi den er blitt kjønnsmoden

Sveinung Dale fekk rømt oppdrettstorsk i garnet då han fiska i Voldsfjorden 24. januar 2023. Torskane ligg på rekke og rad på bakken.
Sveinung Dale fekk rømt oppdrettstorsk i garnet då han fiska i Voldsfjorden 24. januar 2023. Torskane ligg på rekke og rad på bakken.

Ønsker forbud på langt sikt

I første omgang ønsker han å si nei til alle nye konsesjoner som det er søkt om.

– Så må vi gjøre noe politisk og få regjeringen til å forby torskeoppdrett.

– Det kan være fiskeindustrien kan opprettholde et par arbeidsplasser, men det er helt marginalt i forhold til hva vi risikerer hvis vi får innblanding i den ville fisken.

Jørgensen mener problemet bare vil bli større om det ikke skjer noe nå.

– Jeg kan ikke finne en eneste positiv side ved torskeoppdrettet.

– Vi kan ikke gjenta de samme feilene

I likhet med Rødt er Miljøpartiet De Grønne skeptiske til oppdrett av torsk.

Det kommer fram i en interpellasjon til fylkestingssamlinga i Nordland.

Der peker MDG blant annet på Havforskningsinstituttets Risikorapport for norsk fiskeoppdrett, som konkluderer med at det er mangel på dokumentert kunnskap om dagens torskeoppdrett.

– I dag har vi mer enn 40 års erfaring med oppdrett i åpne anlegg, og vi har god kunnskap om hva dette har medført av naturtap. Villaksen er rødlistet som art, blant annet grunnet lakselus og genetisk forurensning fra lakseoppdrett, skriver MDG i brevet til fylkesordføreren og legger til:

– Vi kan ikke gjenta de samme feilene overfor kysttorsken, som allerede er under sterkt press.

Les også: Regjeringen åpner for oppdrett til havs: – Kan bli en stor fremtidsnæring for Norge

Træna sett fra Lovund
Træna sett fra Lovund

Vil gjøre torsk til en helårsvare

– Enhver rømming er en rømming for mye og det er ingen som tar det mer alvorlig enn næringen.

Det sier Krister Hoaas som har fagansvar for torskeoppdrett i Sjømat Norge og er regionsjef for havbruk i Vest.

Krister Hoaas

Krister Hoaas mener oppdrettstorsken er viktig for norsk matproduksjon og ber Rødt lese seg opp på den globale matsituasjonen.

Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK

– Globalt sett spiser vi mer mat fra akvakultur enn vi gjør fra villfiske i dag. De norske fiskeriene er noen av de best regulerte fiskeriene i verden i dag.

– Det er heller ingenting som tyder på at vi kan øke volumene fra norsk villfiske de neste 10 årene. Vi må forvalte bestandene.

Regionsjefen mener det ikke er hold i påstandene om at oppdrettsfisken er til fare for villfisken.

– Ytefaren er ikke dokumentert høy. Faktisk tyder mye på at den er mye mindre enn den var før, sier han.

Les også: Fiskerne sier de får garnet fullt av rømt torsk – men ingen vet hvor torsken har rømt fra

Torsk.
Torsk.

I dag fiskes 70 prosent av torsken vi spiser i løpet at tre eller fire måneder, noe som ifølge regionsjefen gjør torsken til en sesongvare.

Sammen med oppdrett mener han det er mulig å gjøre fisken til en helårsvare på linje med laksen.

– Om Rødt ikke forstår markedene så er det deres feil. Her kan en kombinasjon og sameksistens skape muligheter for hele kysten.

Mener et forbud er urealistisk

Ifølge fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er regelverket rundt torskeoppdrett strengt nok.

Flere av kysttorskbestandene er i svak forfatning, og det er nødvendig at utviklingen av torskeoppdrettsnæringen er basert på en føre var-tilnærming.

Bjørnar Skjæran

– Jeg er også veldig fokusert på at næringen skal etterleve regelverket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Han legger til at både oppdrettstorsk som rømmer og oppdrettstorsk som gyter i merd kan føre til genetiske krysninger mellom oppdrettstorsk og ville bestander av torsk. Derfor arbeider Fiskeridirektoratet for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag.

Jeg opplever at vi har funnet en god balanse i forvaltningen.

Les også: Bø-ordførar trosser Statsforvalteren – truer med å gå til kongen

Vesterålen torskeslakteri i Bø
Vesterålen torskeslakteri i Bø

I likhet med Sjømat Norge er han mener at et forbud er urealistisk og sier oppdrett bidrar til vekst lengst kysten.

– Regjeringen vil skape flere arbeidsplasser og større verdiskaping langs kysten, økte eksportinntekter og bidra med mer sjømat til en verden som trenger mer sunn og bærekraftig mat.

Skjæran sier han gleder seg over at flere nå satser på oppdrett av torsk.

Samtidig må vekst i næringen skje på en forsiktig og kontrollert og balansert måte, som ikke får negative konsekvenser for kysttorsken, legger han til.

– Det er ikke aktuelt med et generelt forbud mot torskeoppdrett. Det opplever vi det er bred enighet om i Stortinget.