Hopp til innhold

Mener det haster å fiske pukkellaks i sjøen

Sjøfiske etter pukkellaks vil bidra til å minske bestanden, samtidig som det er god mat. Vinn-vinn mener tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Sjøfiske etter pukkellaks vil bidra til å minske bestanden, samtidig som det er god mat. Vinn-vinn mener tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (t.h.) og fisker Knut Haugen.

Foto: MONICA WHITE MARTINSEN / NRK

De seneste årene har forekomsten av pukkellaks økt kraftig i norske elver.

Fisken kan skape flere problemer dersom et stort antall kommer opp i elvene. Da kan den nemlig utrydde andre fiskearter.

Nå ønsker flere å fiske pukkellaksen før den lager ugagn. Men selv ikke det er problemfritt.

Gir drahjelp til sjøfiskerne

Knut Haugen er fisker i Bodø og nestleder i Norske Sjølaksefiskere. Haugen mener det er på tide at yrkesfiskere får fiske den gode matfisken.

Knut Haugen er fisker i Bodø og nestleder i Norske Sjølaksefiskere.
Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Man kan ikke presentere den som en vederstyggelighet. Man må presentere den som en flott ressurs. En matressurs, sier Haugen.

Pukkellaksen er svartelista og er ikke ønsket i Norge.

Haugen mener det er sløseri at pukkellaksen blir fisket i elevene og brukt til dyrefôr eller gravd ned.

Les også Kamp mot klokka for å hindre millioner av pukkellaks i norske elver

Laksefelle i Vestre Jakobselv

– Tror du det er et marked for at folk vil spise pukkellaksen?

– Ja. Det gjenstår å se. Den har blitt snakket ned så det holder. «Det er ikke mat» påstås det. Men om man endrer fokus og presenterer den som den egentlig er, en flott matressurs, tror jeg det kan endre seg.

Fiskeren har flere ganger smakt pukkellaksen og beskriver det som en utmerket vare.

Knut Haugen drahjelp fra tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Odd Emil Ingebrigtsen

Høyres tidligere fiskeriminister, Odd Emil Ingebrigtsen, har ikke glemt av den forhatte pukkellaksen.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi ønsker å få utnytte den matressursen som pukkellaksen er. Og da må den fanges i sjø før den begynner å gå opp i elvene. Hvis vi skal vente til den begynner å gå opp i elvene, er den ikke brukbar som mat lengre.

Vil fiske med kilenot

I dag foregår laksefiske i sjø med kilenot, eller krokgarn som er tillatt i deler av Finnmark.

Nå vil Norske Sjøfiskere at også pukkellaksen skal fiskes med kilenot.

Det kan fiskes etter pukkellaks med stang og håndsnøre. Men det er flere steder hvor det ikke åpnes for fiske etter pukkelaks med kilenot og lakseverp.

Laks fanget i kilenot

Laks fanget i kilenot

Foto: Tor Fredrik Næsje

Men hvorfor er det ikke lov å fiske pukkelaksen med kilenot?

Flere er redd for at fiske på pukkellaks vil gå utover villaksen, i og med at det ikke er mulig å skille mellom artene før de allerede er oppi garnet.

I dag er villaksen på Norsk rødliste og er vurdert å være nær truet. Mengden laks som hvert år kommer fra havet til Norge er mer enn halvert siden 1980-tallet.

Haugen tror det er mulig å unngå fiske av villaks samtidig som man tar pukkellaks.

– Vil villaksen bli sårbar hvis dere fisker på pukkellaksen og den kommer inn i nota?

– I kilenoter kan vi sette ut villaks eller atlanterhavslaks med tilnærmet hundre prosent overlevelse, sier Knut Haugen.

Pukkellaks

Pukkellaksen kan ha med seg sykdomsorganismer som smitter andre fisk. I tillegg sprer arten seg raskt og kan både endre og forstyrre laksens atferd.

Foto: Hanne Wilhelms

– Svaret er ikke bra nok

Tidligere i sommer tok Høyre politiker Bård Ludvig Thorheim opp problemstillingen i Stortinget.

Torheim stilte spørsmål om det var mulig å legge til rett for sjøfiske av pukkellaks for sesongen 2023.

Arbeiderpartiets klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, besvarte Torheims spørsmål.

Eide orienterte om at Miljødirektoratet har bedt en nasjonal kompetansegruppe om å vurdere muligheter for uttak av pukkellaks i sjøen.

Tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er skuffet over svaret.

– Det er ikke bra nok. Det holder ikke å følge situasjonen nøye og nedsette en arbeidsgruppe.

– Dette er et helt opplagt fornuftig tiltak, som nå reelt sett må vurderes av regjeringen. Saken kommer til å bli fulgt opp i Stortinget, sier Ingebrigtsen.

Miljødirektoratet skriver i en e-post at de ikke utelukker fiske av pukkelaks i sjø, men at dette må skje på en måte som ikke setter villaksen under ytterligere press.

Espen Barth Eide

– Per nå vet vi at all pukkellaksen på et tidspunkt skal opp i elvene og at det er her ved elvemunningene vi sannsynligvis vil få mest igjen for utfiskingstiltak.

Foto: EILIF ASLAKSEN / EILIF ASLAKSEN

Eide understreker i en e-post at det ikke er tvil om at pukkellaksen er et miljøproblem, som det haster å finne en løsning for.

Det er mange som ønsker uttak av pukkellaks i sjø, og vi har fortsatt alle løsninger på bordet. Men det er viktig at man finner løsninger som tar hensyn til problemet med bifangst og dødelighet for atlantisk laks, slik at vi ikke setter bestanden av villaks under ytterligere press.