NRK Meny
Normal

Her skal de tømme elva for 3–5 tonn fisk

Som forberedelse til rotenonbehandling blir det nå startet oppfisking av sjøørret og laks i Ranelva.

Fiskebiolog Øyvind Kanstad-Hansen

Fem år etter at Ranelva ble friskmeldt er lakseparasitten Gyrodactilus Salaris igjen påvist.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Lakseunger fra Ranelva infisert av gyrodactalus salaris

Lakseunger fra Ranelva infisert av gyrodactalus salaris.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Fylkesmannen i Nordland ønsker å tømme Ranelva for fisk før en eventuell rotenonbehandling i høst. Slik vil de ta vare på bestanden av laks og sjøørret i elva.

– Ved rotenonbehandling vil all fisk dø. Derfor vil vi ta opp mest mulig levende fisk og bruke den til å produsere ny yngel for fremtiden, sier seksjonsleder hos fylkesmannen, Tore Vatne til NRK.

Skal settes ut etter rotenonbehandling

Seksjonsleder Tore Vatne i miljøvernavd, Fylkesmannen i Nordland

Seksjonsleder Tore Vatne i miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Nordland

Foto: Øystein Nygård / NRK

Tidligere denne uka ble det kjent at Miljødirektoratet har gitt klarsignal til å forberede rotenonbehandling – etter funn av den fryktede lakseparasitten gyrodactylus salaris.

Sjøørreten som nå skal fanges blir stamfisken som skal bygge opp igjen bestanden etter behandling av vassdraget.

– Totalt kan det bli hentet opp mellom 3 og 5 tonn sjøørret og laks, sier Vatne.

Det blir et samarbeid mellom lokale foreninger som deltar i arbeidet med å få opp fisket. Fisket blir organisert av Veterinærinstituttet, og det blir ikke åpent fiske.

– Det er nok ikke realistisk at vi klarer å tømme hele elva for all fisk, men det er en fordel å få tatt mest mulig før behandlingen eventuelt vil starte tidlig i oktober.

Som gytefisk i elva har ikke laksen lenger noen verdi, ettersom laksungene dør av gyrosmitte.

Grønt lys for forberedelser

Rotenon er en kunstig fremstilt gift som brukes til å utrydde fisk i vassdrag som er angrepet av parasitten. Den dreper all fisk og alle andre gjellepustende skapninger som blir utsatt for gifta.

– Vi setter i gang tiltak slik at vi er klare til å starte behandling i løpet av få uker. Dosering av rotenon, utstyr og mannskap må planlegges.

Ranelva og Røssåga ble i 2003 og 2004 behandlet med rotenon mot lakseparasitten, og i 2005 startet reetablering av laksebestandene.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen må søke om tillatelse hos Miljødirektoratet før de kan starte behandlingen.

Det er samlet inn lakseunger ved åtte stasjoner langs Ranaelvas løp fra fjorden og opp til Reinforsen. Det er funnet opp til 700 parasitter på én enkelt fisk, og det er store forskjeller mellom stasjonene.

  • Se oversikten her:
Laster kart, vennligst vent...