Nytt navn på universitetet klart

Fra nyttår fusjonerer Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna (HiNe) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) under navnet Nord universitet. Det nye universitetsstyrets første funksjonsperiode er fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at styret skal ha ekstern styreleder og ansatt rektor og vil i løpet av kort tid oppnevne eksterne medlemmer.