Frykter han må ta to ferger og kjøre 12 mil for å sende traktoren på EU-kontroll

Nye EU-regler kan tvinge bøndene til å kjøre milevis med traktor. Men Statens vegvesen ser på mulige løsninger.

traktor. Carl Einar Isaksen. EU. Kontroll. Grønt gress. Plog, pløyer gress. blå himmel. Skyer, trær.

Melkebonde Carl Einar Isaksen frykter det vil gå hardt ut over drifta og økonomien om han må godkjenne traktoren på et verksted mange mil unna.

Foto: Privat

Fra 1. oktober må traktoreiere EU-godkjenne traktoren sin annethvert år.

I alle fall om de har en traktor som går raskere enn 40 kilometer i timen. Hvordan dette skal utføres i praksis, er fortsatt ikke avklart.

Bøndene frykter at vedtaket vil ramme dem hardt. En av dem er melkebonde Carl Einar Isaksen i Lurøy.

Han må ta to ferjer og kjøre omtrent 12 mil for å komme til et verksted som kan godkjenne doningen. Det tar bonden to dager i traktorfart.

– Alternativet er å få den transportert på lastebil, men det vil koste opp mot 20. 000 kroner. Sannsynligvis mer, sier han.

Isaksen foreslår at kontrollen skjer på gården til bonden i stedet.

– Og hvis det blir for komplekst, må man kunne kontrollere det på bydel- eller kretsnivå. At det kommer fagfolk til bygder hvor traktorer skal kontrolleres, og at man har en kjøreavstand som gjør det mulig.

Ønsker «mobile kontroller»

Mandag denne uken var vedtaket ute på høring i fylkestinget i Nordland.

Sigve Austenå er seksjonsleder i Statens vegvesen. Han mener det er uhensiktsmessig at bøndene skal måtte kjøre over lange distanser for å komme til et godkjent EU-verksted.

– Det er ikke noe ønske fra Statens vegvesen. Derfor har vi med vårt forslag som har vært på høring nå, kommet med forslag om å innføre såkalte mobile kontroller.

Det betyr at kontrollørene kan reise ut til bonden i stedet.

– Da er det gjort noen forenklinger med kravet til utstyr, for at det skal bli mulig å gjøre kontroller ute på gården.

EU-kontroll

EU-kontroll er ikke noe nytt for bileiere, men fra 1. oktober blir det også en fast seanse for traktoreiere, så lenge traktoren går fortere enn 40 km/t.

Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

Mener bøndene bør slippe å reise

Nestleder i samferdselskomiteen, Per Christian Jacobsen (Ap), i fylkestinget i Nordland mener det er positivt med kontrolltiltak. Likevel mener han det ikke bør gå på bekostning av bøndene.

– Det er positivt at det skal gjennomføres kontrolltiltak på traktor. Det gjelder spesielt de som går raskere enn 40 km/t. Problemet er at mange bønder har traktor og trenger det i sin jobb.

Per Christian Jacobsen, distrikssekretær i Fellesforbundet i Nord-Norge

Nestleder i samferdselskomiteen, Per Christian Jacobsen mener bøndene bør slippe å kjøre milevis for å EU-godkjenne traktoren.

Foto: Kari Skeie / NRK

Jacobsen mener at bøndene bør slippe å reise langt for å gjennomføre kontroll.

– Bøndene er dyktige på å holde utstyret ved like. Service og alt sånt gjennomfører de. Hvis det kommer et byråkrati som skal etterkontrollere dette, vil det være ei stor utfordring for bøndene. Spesielt de som bor langt unna kontrollsteder, sier han.

Jacobsen mener det bør være et fritak for bønder som bruker traktoren mest på egen eiendom. I dag er det et unntak for kravet, der traktoren kun brukes på egen eiendom.