Leger får ikke lov å være venner med pasienter på Facebook: – Jeg blir jo sosialt isolert

I et nytt regelverk for leger står det at de ikke bør være Facebook-venner med pasienter. Dette fungerer ikke i distriktene, mener fastlege i Nordland.

Kommuneoverlege Laila Didriksen i Gildeskål

Kommuneoverlege Laila Didriksen i Gildeskål er ikke spesielt begeistret for de nye reglene.

Foto: Privat

Laila Didriksen har vært lege i Gildeskål i Nordland, litt sør for Bodø, i 12 år.

Hun har derfor hatt de aller fleste av de rundt 2000 innbyggerne som pasient én eller flere ganger.

Det betyr at svært mange av dem Didriksen har på vennelista si på Facebook, også har vært en tur innom legekontoret hennes.

Det er dette Rådet for legeetikk mener er problematisk, skriver Dagens Medisin.

I de nye reglene som ble publisert av leder Svein Aarseth, står det at:

For å opprettholde profesjonell distanse, bør leger ikke være Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter. Forespørsler bør høflig avslås, og med en begrunnelse.

Svein Aarseth, Rådet for legeetikk

Det betyr i så fall at Didriksen må fjerne alle nåværende eller tidligere pasienter fra sosiale medier.

– Da blir jeg ganske isolert fra det sosiale livet, og det blir vanskelig å følge opp aktivitetene til ungene, sier hun.

Hele innlegget til Svein Aarseth ble først publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hele artikkelen til Aarseth kan du lese her.

Svein Aarseth

– Vi mener det er behov for å informere om hvordan man bør oppføre seg på sosiale medier, sier Svein Aarseth, fastlege og leder av Rådet for legeetikk.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vil ikke fungere i distriktene

Didriksen mener de nye reglene harmonerer dårlig med livet i distriktene.

– Jeg legger dem jo ikke til fordi de er pasientene mine, men fordi vi er venner og omgås ellers utenfor legekontoret.

Laila Didriksen

Fastlege Laila Didriksen er redd for å miste kontakten med flere av vennene sine, hvis hun må følge de nye reglene fra Rådet for legeetikk.

Foto: Gildeskål kommune

Jeg tror ikke de har tatt innover seg hvor stor del av det sosiale livet på små plasser som skjer på Facebook, sier hun.

Aarseth synes det er bra at reglene har skapt debatt, men avviser at reglene er laget for leger i større byer.

Hva man bør tenke gjennom ved bruk av sosiale medier gjelder alle leger overalt, sier han.

– Så kan du jo si at den er litt satt på spissen den regelen om at man ikke skal være Facebook-venner.

Taushetsplikten på sosiale medier

Aarseth mener taushetsplikten gjør det problematisk at leger er venner med pasientene sine på sosiale medier.

– Brudd på taushetsplikten er en av de største fallgruvene for leger på Facebook, og det kan oppstå situasjoner som legen selv ikke har kontroll på, sier Aarseth.

Han sier han selv har hørt eksempler på pasienter som ber om resepter helt åpent på Facebook, og at det er ting man må ta høyde for, selv om dette ikke er legenes feil.

Didriksen sier hun aldri har opplevd taushetsplikten som et problem.

– Jeg bruker aldri å kommentere eller like noe som pasienter har skrevet, som kan defineres under pasient-lege-forholdet vi har.

Hun kommer til å fortsette som før, med mange pasienter på vennelista si på Facebook.

– Jeg er bevisst på farene det kan medføre. Hvis jeg følger de nye reglene blir jeg sosialt isolert. Det blir fryktelig vanskelig.