Ny studie: Innsiden av bilen din kan være like forurenset som utenfor

Oppholder du deg i tett trafikk blir du sannsynligvis utsatt for helseskadelige stoffer. Selv om du sitter inni bilen.

Luftforurensning Narvik sentrum

Å kjøre i rushtrafikken kan bety at du blir eksponert for helseskadelige stoffer, selv om du sitter inne i bilen. Her fra Narvik, som er en av byene som har slitt med svevestøv tidligere.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Det er Transportøkonomisk institutt (TØI) som har sett nærmere på hvordan vi utsettes for ulike typer forurensning når vi beveger oss utendørs, og reiser fra A til Å.

Én av konklusjonene er at innsiden av en bilkupé inneholder den samme mengden NO2, som utenfor bilen.

Dette er en helseskadelig gass som selv ved kortvarig eksponering er assosiert med økt forekomst av både dødsfall og luftveissykdommer, ifølge Miljødirektoratet (ekstern lenke).

– Det som er karakteristisk for nivåene er at de varierer, og går veldig mye opp og ned. Det kan være veldig høye topper, samtidig som de gjerne ikke varer så lenge, forteller Ingrid Sundvor.

Mangel på norske studier

Hun er forsker ved TØI, og den som står bak studien som er en gjennomgang av tilgjengelig litteratur på feltet.

Forsker Ingrid Sundvor

Ingrid Sundvor er forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: TØI

Studiene hun har sett på er gjort i andre byer i Europa og verden, og slik sett ikke direkte overførbare til norske forhold. Sundvor mener funnene likevel er relevante for oss her hjemme.

Blant annet fordi ulike faktorer som avgjør nivået av forurensning, vil være de samme uavhengige av land.

– Det er mangel på norske studier. I materialet vi har sett på har det vært mye fokus på eksosforurensning, men i Norge og Norden er svevestøv fra vei en særskilt utfordring og også det vi har minst kunnskap om, sier Sundvor.

NRK har skrevet flere saker om utfordringene med svevestøv; små partikler som finner veien til luftveiene til deg og meg. Utfordringene er som regel størst om våren, når piggdekk river opp partikler fra veidekket, og frigjør disse til lufta vi puster.

Luftfilter hjelper

Bilen som forurensningskilde har derfor hatt mye fokus i Norge. Studiegjennomgangen til TØI viser hvordan forurensning finner vei også inn i bilen.

Hvor mye svevestøv som «suges» inn i kupeen gjennom luftanlegget avhenger av flere forhold. Som alder på bilen og om filteret fungerer som det skal. For eksempel er gjerne nyere biler flinkere til å filtrere bort uønskede stoffer, enn gamle.

Bruk av resirkulering kan være lurt i rushtrafikken, samt når en kjører i tunneler.

– Samtidig er det ikke noen løsning å ha på resirkulering hele tiden. Vi puster jo ut CO₂, bemerker Sundvor.

TØI har ikke veldig gode data på hvilke faktorer ved bilene som avgjør filtereffekten, men at det er variasjon i hvor godt filtrene fungerer.

Får forverret helsetilstand

Seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet forteller at det er personer med astma, luftveisinfeksjoner og andre lungesykdommer, diabetes og hjerte- karsykdommer som er spesielt utsatt for forurensning.

Seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet

Seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Petter Nielsen / NRK

– Da snakker vi om ganske store befolkningsgrupper som kan få forverret sin helsetilstand. Vi ser at det hender at grensenivåene overskrides i norske byer og tettsteder, sier Låg.

For den friske delen av befolkningen er ikke luftforurensning, med de nivåene vi har i Norge, noe umiddelbart stort helseproblem.

– Vi kan imidlertid ikke utelukke at også friske kan utvikle sykdom, men dette er foreløpig dårlig dokumentert.

En god nyhet for deg som sykler til jobben i tett trafikk, er at helsegevinsten ved å holde seg aktiv overgår risikoen ved å puste inn forurenset luft, kommer det også fram av studien.