Tre års fengsel for korrupsjon

Den tidligere konsernsjefen i Fesil Rana Metall er i Rana tingrett dømt til tre års fengsel for grov korrupsjon.

Fesil-saken hestevogn

INGEN BRAKKERIGG: Retten finner det bevist at den tidligere konsernsjefen skjulte kjøpet av en denne hestevogna gjennom en entrepenør, og fakturerte den som brakkerigg.

Foto: Politiet

Han er også dømt for brudd på både moms- og regnskapsloven.

Retten finner det bevist at 55-åringen blant annet har skjult kjøpet av en hestevogn gjennom en entrepenør, og fakturert den som brakkerigg.

Frifunnet for utroskap

Den tidligere Fesil-toppen er frifunnet for grov utroskap. Dette tiltalepunktet gjaldt pengeoverføringer til Mo idrettslag.

Fengselsstraffen er i tråd med aktors påstand, mens 55-åringens forsvarer gikk inn for frifinnelse.

De fire andre medtiltalte er dømt til fengselsstraffer for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon i forbindelse med kjøp og finansiering av den mye omtalte hestevogna til 1,3 millioner kroner.

Må sone

Ingen av dommene er gjort betinget. Det er ikke klart om noen av partene vil anke dommene.

 I alt er fem tidligere næringslivsledere dømt i denne saken.

Tiltalte nummer to, hovedeieren av Mo bygg og Anlegg, er dømt til fengselsstraff i ett år og tre måneder. Tidligere verksdirektør ved Fesil Rana Metall har fått en dom på på ti måneder. Det samme fikk tidligere økonomiansvarlige ved Fesil Rana Metall. Tiltalte nummer fem er dømt til fengselsstraff på 60 dager.

Anker dommen

Konsernsjefen og hans advokat vil anke dommen fra tingretten. - Vi er godt fornøyd  med at han er frifunnet for begge utroskaps-tiltalepunktene, og erstatningskravet, sier forsvarer Tore Angen.

- Når det gjelder korrupsjonsdommen, mener vi at den er uriktig, og den vil bli anket. 

- Vi mener også at loven er delvis anvendt feil. Uansett er straffen mye høyere enn det vi kan se grunnlag for, all den stund han ble frifunnet på flere av punktene, sier Tore Angen.

Aktor, statsadvokat Hilde Stoltenberg, sier hun vil vurdere å anke den delen av dommen der den tidligere konsernsjefen ble frifunnet.

- Jeg har to uker på meg til å ta stilling til om det er grunnlag for noen anke, sier hun til NRK. Ellers er Stoltenberg tilfreds med korrupsjonsdommen. - Vi har blitt hørt med at dette er grov korrupsjon, og det er vi fornøyde med.