Ny rapport anbefaler å gjøre drastiske kutt i antall politistudenter

Politiet klarer ikke løse fremtidens arbeidsoppgaver dersom ikke rekrutteringen til politiet og etterutdanningen endres. Det mener en arbeidsgruppe som har vurdert politi- og lensmannsetatens behov de kommende tiårene.

Politistudenter får vitnemålet i Bodø

Det kan bli færre politistudenter ved vitnemålsutdelingen i Bodø i fremtiden.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Rekrutteringen må endres, slår rapporten som er skrevet på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet fast. Politiets arbeidsoppgaver i dag, og i årene som kommer, forutsetter en bredere kompetanse enn etaten har i dag.

Samtidig trekker rapporten frem at det kan bli utdannet færre studenter ved Politihøgskolen. Fra dagens opptak på 720 studenter i året foreslår arbeidsgruppen å redusere til 450 studenter fra og med 2019.

– Eliminerer dyktige politifolk

Nils Tore Halleråker studentrådsleder ved politihøgskolen i Bodø

Studentrådsleder ved Politihøgskolen i Bodø, Nils Tore Halleråker er bekymret for fremtiden til politiet dersom det kuttes i antall studenter.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Studentrådsleder Nils Tore Halleråker ved Politihøgskolen i Bodø mener opptaket bør fortsette som i dag.

– Vi stiller oss bak forslaget til rektor som er på 720 studenter per år. Flest mulig skal gå ut herfra og ha mulighetene til å gjøre politiet bra, sier han og uttrykker bekymring dersom forslaget i rapporten gjennomføres.

– Heldigvis er dette bare et forslag. Dersom det blir kuttet i antall studenter vil karakterkravet øke. Det vil kunne medføre at de som kanskje vil være veldig gode tjenestefolk ikke kommer inn på skolen fordi de ikke har karakterene til det.

– Vi trenger en annen type kompetanse

Rapporten understreker behovet for økonomi- og teknologikunnskap hos politiet, som mangler i dag. Dette må bedres om politiet skal kunne gjøre jobben sin i fremtiden.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet deler ikke bekymringen til studentlederen.

Han mener det viktigste er at politiutdanningen endres slik at man får inn kompetansen som kreves for å bekjempe kriminalitet i fremtiden.

– For eksempel ingeniører som kan IKT, økonomer som kan jobbe på økonomisk kriminalitet. Når kriminaliteten endrer seg, og går over på mer datakriminalitet og økonomisk kriminalitet, da trenger vi en annen type kompetanse. Vi må skape et større rom for etterutdanning, sier Sættem.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær Justisdepartementet (H)

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet ønsker bredere kompetanse i politiet.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Må være i stand til å holde bemanningen

Halleråker holder fast ved sitt poeng om at politiet ikke bare trenger akademisk flinke studenter.

– Innenfor yrket er det mange forskjellige stillinger og jobber og ved at man kutter i antall studenter blir det også vanskeligere å komme inn. Det er ikke gitt at de som er akademisk flinke også er flinke tjenestepersoner, sier han.

Statssekretæren ser for seg at de kommer til å bruke store deler av 2018 til å tenke gjennom hvordan den fremtidige politiutdanningen skal se ut. Særlig med tanke på innhold, som er det store og viktigste spørsmålet.

– Det er klart at balansen mellom en kompetanseøkning og et eventuelt kutt i antall studenter også må være i stand til å holde bemanningen på alle tjenestestedene som norsk politi skal ha, både i by og bygd, sier Sættem.