Hopp til innhold

Ny nasjonalpark i Lofoten: – Det mest spektakulære kystlandskapet i verden

Regjeringa vedtar ny nasjonalpark, selv om innbyggerne stemte nei.

Lofotodden: Utsikt fra fjellet Ryten mot Kvalvika

Utsikt fra fjellet Ryten mot Kvalvika. Dette er i den nordlige delen av området til Lofotodden nasjonalpark.

Foto: Jon Olav Larsen

Lofotodden nasjonalpark ligger ytterst i Lofoten i kommunene Moskenes og Flakstad i Nordland.

– Dette er noe av det mest unike Norge har. Området har helt opplagt nasjonale og internasjonale verneverdier, sier klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V). Han beskriver et landskap der fjellene stuper i havet og danner den såkalte lofotveggen.

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V).

Foto: Elise Angell / NRK

– Den nye nasjonalparken har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder. Nå har vi sikret at kommende generasjoner får glede av det særpregete og unike landskapet med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder, sier Elvestuen.

Nasjonalparken har også en rik fjellflora. Dette var ett av områdene som ble tidligst isfritt. Derfor finner vi noen av de eldste forekomstene av enkelte fjellplanter akkurat her.

– Området vi nå har vernet har også svært høy kulturhistorisk verdi med spor av bosettinger helt tilbake til steinalderen. Hulemaleriene i Kollhellaren og Bukkhammerhola har vært der siden steinalderfolket malte dem på huleveggen for om lag 3000 år siden. Det sier mye om hvor viktig områdene har vært langt tilbake i tid, sier Elvestuen.

Innbyggerne stemte nei

Lokalpolitikerne i de to berørte kommune har sagt ja til nasjonalparken. Men motstanden har også vært betydelig. I 2015 stemte flertallet i Moskenes nei da de ble spurt om råd i en folkeavstemning.

Elvestuen sier nasjonalparkstatusen ikke innebærer nye begrensninger for lokalbefolkninga.

– Det legges ikke mere begrensninger på ferdsel enn det som er nødvendig for å ivareta verneforskriftene og formålet med vernet. Det innebærer ingen endringer fra i dag, men vi sikrer at Lofotodden vernes. Er nasjonalt vern vil også følges av nasjonale midler til skjøtselstiltak og vedlikehold av nasjonalparken.

Både Moskenes og Flakstad er fiskerikommuner. Ifølge Elvestuen kan all aktiviteten knyttet til fiske fortsette som før. Havområdene som er med i vernet, er eksponerte gruntvannsområder som er lite egnet for akvakulturvirksomhet og fiske.

Det er gjort flere tilpasninger av vernegrensen underveis i prosessen slik at blant annet de fleste fritidsbygg, en mulig drikkevannskilde og eventuell framtidig kraftproduksjon nå ligger utenfor vernegrensen.

– En nasjonalpark kan også være med på å gi nye muligheter for bedre å ivareta området. Staten stiller opp på de problemstillingene som skulle dukke opp. Det blir nasjonalpark fordi det er godt ivaretatt og vil ikke føre til ytterligere restriksjoner enn det som er i dag, sier Elvestuen til NRK.

Hulemalerier Kollhellaren i Lofoten 33 dansende mennesker

Hulemaleriene i Kollhellaren er nå en del av den nye Lofotodden nasjonalpark. Arkeologer har funnet bilder av 33 dansende mennesker.

Foto: Picasa 2.7 / NRK