Hopp til innhold

Ny løsning i barnevernssaker: – Slipper grufulle beskrivelser av familien

For foreldre oppleves det å møte i fylkesnemnda for barnevernssaker ofte som skremmende. Nå er «samtaleprosess» tatt i bruk, og resultatene er gode.

Kjempa i fem år mot barnevernet.

En ny metode gjør at foreldre kan slippe unna det som mange opplever som ei «rettssak» om ungene. Fylkesnemnder over hele landet tar i bruk samtaleprosess, og nylig bestemte Stortinget at ordninga skal bli varig.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I fylkesnemnda for barnevern handler det ofte om omsorgsovertakelse. Barnevernet vil bruke tvang og nemnda har siste ordet.

Merethe Løland, leder i Barnevernsforeldrene

Merethe Løland, leder i organisasjonen «Barnevernsforeldrene».

Foto: Privat foto

Det er gjerne steile fronter mellom partene. Og de fleste foreldre gruer seg til å møte i nemnda, som på mange måter ligner en rettssal.

– Det er jo ei rettssak der du nærmest er anklaga for å være en dårlig forelder, sier Merethe Løland, som er leder i organisasjonen Barnevernsforeldrene.

Hun sier samtaleprosess er en mye bedre måte å møtes på.

– Der er fortida litt begravd, mens det fokuseres på løsninger. Bare det å komme inn i et møterom i stedet for i en «rettssal» er så bra.

Ikke grufulle beskrivelser

Sjøl har Løland møtt i fylkesnemnda flere ganger. Men for tre år siden fikk hun prøve den nye ordninga med samtaleprosess.

I forrige uke bestemte Stortinget at samtaleprosess skal innføres i alle landets fylkesnemnder og bli ei permanent ordning.

Målet er å komme til enighet, og på den måten slippe å møte i nemnda. Det er barnevernet og foreldrene som møtes for å snakke sammen. Og barnet sjøl, dersom det er stort nok.

– Her er det partene som står i sentrum og ikke advokater som leser opp grufulle beskrivelser av en familie.

Under samtalene legges det til rette for å snakke om dagens situasjon, og ikke det som skjedde flere år tilbake i tid.

– Gammelt grums legges bort. Skuldrene senkes, det er mindre formelt og ei helt annen stemning enn i nemnda.

Bendos

Fylkesnemnda i Nordland er ei av ti nemnder i landet. Her brukes foreløpig ikke den nye ordninga med samtaleprosess.

Foto: Ola Helness / NRK

Blir ofte enige i samtalene

Fem av ti fylkesnemnder begynte med å tilby samtaleprosess for fire år siden.

Ganske fort så de at det i mange saker var mulig å komme til enighet uten å ta saka inn i nemnda.

Ingrid Johansen, fagsjef i fylkesnemndene

Ingrid Johansen, fagsjef i fylkesnemndene.

Foto: Privat foto

Sentralenheten for fylkesnemndene har talI som viser gode resultater for samtaleprosess.

I en av tre saker ble foreldrene og barnevernet enige om ei løsning. I den andre tredelen ble saka trukket og i den siste tredelen gikk saka videre til vanlig forhandlingsmøte.

I dag er det slik at man blir enig i enda flere saker enn i starten. Mange av disse går over til forenkla behandling, der nemndlederen bare behandler saka skriftlig, sier fagsjef i fylkesnemndene Ingrid Johansen til NRK.

Fokus på det som ikke har gått bra

Johansen sier de har full forståelse for at mange foreldre synes det er vanskelig å møte i nemnda.

– Når partene står mot hverandre så spisses ofte problemstillingene. Og ofte er det fokus på det som ikke har gått så bra. Det er mye dokumentasjon på akkurat det.

Tilbakemeldingene fra foreldre på samtaleprosess er derimot gode.

– For samtaleprosess er tilbakemeldingene at folk i mye større grad føler seg forstått og respektert, sier Johansen.

Bedre stemning

Stemninga blir ofte annerledes i slike møter enn i vanlige forhandlinger.

barnevern Steigen

Tre foreldre i Nordland som alle har vært nødt til å møte i fylkesnemnda.

Foto: Ola Helness / NRK

Det fokuseres ikke på det som har gått galt, men på det som kan bli bedre. For eksempel samvær.

Lederen i nemnda avgjør i den enkelte sak avgjør om det er aktuelt med samtaleprosess. Når det dreier seg om vold og overgrep egner det seg ikke, mener Løland i Barnevernsforeldrene.

– Det er tidsbesparende. Du senker terskelen. Og avtalen man kommer fram til skal evalueres etter et halvt eller ett år, sier Løland.

Lar fortida ligge

Når partene på denne måten setter seg rundt et bord kan ei sak løses på noen timer i stedet for over tre dager i nemnda. Alle partene må være enige i å prøve samtale.

Løland håper ordninga er kommet for å bli, og utvides til å gjelde hele landet. Hennes egne erfaringer er bare gode.

– Når barnevernstjenesten begynte å snakke om det som skjedde for ti år siden, sa nemndlederen at det ikke har betydning for dagens situasjon. Og det gjentok hun flere ganger, sier Merethe Løland.

Blir ei varig ordning

Så langt tyder mye på at ordninga er en suksess, ifølge fagsjefen.

– Stemninga blir ofte annerledes, kommunikasjonen mellom partene blir bedre, og vi får til et bedre samarbeid i mange saker, sier Ingrid Johansen.

Tror du ordninga vil fortsette?

– Ja, vi ønsker at dette skal bli ei varig ordning.