Hopp til innhold

Jurist om barnevern: – Hvorfor i himmelens navn hjelper man barn på denne måten?

Menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune krever full gransking av norsk barnevern og et helt nytt system. – Det kommunale barnevernet er i en umulig dobbeltrolle og sårbare barn rammes.

Mor med bildet av gutten da han var liten

Ei mor i Nordland har kjempa mot barnevernet i flere år, og vant til slutt. Historien gjør inntrykk også på barne- og familieministeren.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nylig fortalte NRK historien om gutten i Nordland som barnevernet svikta. Hillestad Thune mener dette bare er ett av mange eksempler på hvor galt det kan gå.

Gro Hillestad Thune

Menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune

Foto: (privat foto)

– Det er hjerteskjærende og helt unødvendig. Hvorfor i himmelens navn hjelper man barn på denne måten?

Vel 10.000 barn er under barnevernets omsorg i Norge. Ikke alle barn som tas fra foreldrene med tvang og ved hjelp av politiet får det bedre der de kommer.

En del av disse sakene har de siste årene havna hos menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, der Norge er blitt dømt flere ganger.

Gutten NRK fortalte om ble henta av fire politifolk og to fra barnevernet hjemme hos mor og ført til en institusjon der han bl.a. ble utsatt for vold. Både kommunen og Bufetat har beklaga at de ikke greide å ta bedre vare på 13-åringen.

– Det er systemet det er noe galt med, ikke dem som jobber der. I dag er det slik at kursen til de barnevernskontorene som gjør feil ikke blir korrigert. Dessverre.

– Lytter ikke til sårbare barn

Den nå pensjonerte juristen har i mange år vært en pådriver for forandringer i norsk barnevern. Hun mener vi har fått en splittende debatt, der kritikerne blir sett på som motstandere av barnevernet.

– De som defineres som sårbare barn lyttes ikke til, og er noen ganger helt rettsløse. De behandles brutalt, noen ganger hentes de med rå makt av politi i uniformer. Hvem har sagt at politi er bra for barn?

Hun blir ofte kontakta av fortvilte mennesker som ringer og beskriver sine opplevelser. De lurer på om det som har skjedd er brudd på menneskerettighetene eller ikke.

– Dette har jeg sittet og hørt på i årevis, og jeg har også gått inn i saker. Mange av dem som bestemmer har innrømmet at det skjer mye galt. Men det blir ikke tatt grep for å få stoppa det.

Ønsker ei todeling av barnevernet

Kjempa i fem år mot barnevernet.

– Det foregår maktmisbruk i det kommunale barnevernet, og det må stoppes, sier Hillestad Thune.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hillestad Thune har flere fagfolk med seg når hun ønsker ei todeling av norsk barnevern. I så fall gjøres det kommunale barnevernet om til en rein hjelpeinstans, og får reindyrke oppgaven med å gi hjelp og støtte til familiene

Slik hun ser det har Stortinget gitt det kommunale barnevernet altfor vide fullmakter til å bruke makt og tvang mot barn og familier. Med ei todeling flyttes kommunenes fullmakter til å utøve tvang mot barn og foreldre over til statlige organer.

– Det er en umulig og ubehagelig dobbeltrolle barnevernet i kommunene er i, sier Hillestad Thune.

Ropstad: – Det gjør sterkt inntrykk

Barne – og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier han ikke kan gå inn i enkeltsaker. Men han understreker at det gjør sterkt inntrykk å lese historien om gutten i Nordland.

Kjell Ingolf Ropstad

Barne – familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Det er alltid vondt å lese om barn som ikke får den hjelpa de skulle ha fått. Dette er noe som gjør at jeg får et enda større engasjement for å gjøre barnevernet bedre.

Ropstad sier politi skal brukes til å hente barn bare i nødstilfeller. Og når det gjelder institusjoner så jobbes det med å få til et bedre samarbeid med helsevesenet.

Og hva da med barnets beste når et barn får det verre der det kommer?

– Tilsynsrapporter viser at det kan oppstå svikt, så dette er noe som dessverre skjer. Men hvert år er barnevernet vel i kontakt med rundt 50 000 barn. Og i de aller fleste tilfeller får familien god hjelp.

Veldig krevende saker

Ropstad sier det er store dilemmaer og avveininger i barnevernssaker, særlig når det handler om omsorgsovertakelse.

– I disse sakene er det snakk om inngripende tiltak, og det er helt sikkert saker der man ikke lykkes. Det er veldig krevende for en familie å miste omsorgen for eget barn. Så at det blir store diskusjoner i noen saker tror jeg bare vi må leve med.

Vil ikke ha full gransking

Ropstad sier han gjerne lytter til dem som kritiserer barnevernet. Men noen full gransking, slik Hillestad Thune ber om, er han ikke klar for.

– Jeg deler hennes engasjement for å forbedre barnevernet. Og heldigvis har vi gjennomført undersøkelser på de fleste området i barnevernet. Og vi er godt i gang med å gjennomføre nye endringer.

Er det ikke på tide å lytte mer til kritikerne og dem som rammes når barnevernet gjør feil?

– Ja, vi lytter til signaler fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Jeg er villig til å ta diskusjonen. Men det skjer samtidig mye bra. Det systemet vi har i dag fungerer godt, vi må bare hele tida forbedre det.

Må finne ut hvorfor feil gjøres

Gro Hillestad Thune mener på sin side at man altfor ofte besvarer kritikk med å vise til de bra tingene i barnevernet.

– Hvis et fly faller ned, så argumenterer man ikke med at de fleste fly faller jo ikke ned. Da går man inn og finner ut hvorfor dette flyet faller ned. I barnevernet gjør man det motsatte.

Vil ha internasjonal gransking

Så sent som i februar var Hillestad Thune med på et møte hos statsministeren om menneskerettigheter. Der viste hun til dommene mot Norge i Strasbourg. Hun sier budskapet som norske myndigheter har fått derfra er entydig.

Hun foreslår et internasjonalt ekspertutvalg som ser både på det juridiske og praktiske rundt bruken av tvang.

– Disse sakene der det går galt er synlige bevis på at det er mye maktmisbruk i barnevernet. Vi må få full innsikt i saker der det har gått galt. Dette må Ropstad, Stortinget og fagmiljøene ta tak i nå.