NOKUT: – Dårligst på vitenskapelig produksjon

Et tilsyn NOKUT har gjennomført ved Nord Universitet konkluderer med at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med andre universiteter.

Nord universitet

NOKUT mener Nord Universitet framstår som det svakeste av alle norske universitet, vurdert ut fra vitenskapelig produksjon.

Foto: Ole Dalen / NRK

En fersk rapport fra NOKUT konkluderer med at Nord Universitet må øke den vitenskapelige produksjonen, rydde opp i fagtilbudet og styrke fagmiljøene.

Hvis ikke det gjøres, kan Nord Universitet i Bodø miste sin universitetsstatus.

Blant annet står det i rapporten at til tross for en økning i vitenskapelig publikasjon i løpet av det siste året «fremstår Nord universitet som det svakeste av alle universiteter, vurdert ut fra vitenskapskapelig produksjon».

– Utfordringer

Det var for fem år siden at det som da het Høgskolen i Bodø, ble oppgradert til universitet og etterhvert ble hetende Nord Universitet.

1.januar i år slo Nord Universitet seg sammen med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Rapporten NOKUT nå presenterer viser at fusjonen så langt har skapt mer trøbbel enn glede, i hvert fall når det gjelder å sikre universitetsstatusen.

For selv om fusjonen har bidratt til å øke universitets totale tilgang på faglige ressurser, så mener NOKUT at det samtidig har gjort det mer utfordrende for universitet å oppfylle akademiske kvalifikasjonskrav, sammenlignet med hvordan det var før sammenslåingen.

«Det innledende tilsynet med Nord universitet viser at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare universiteter», heter det i rapporten.

 rektor Bjørn Olsen, Nord Universitet

Rektor Bjørn Olsen ved Nord Universitet sier han er glad for at universitetet nå får tid til å omstille seg etter fusjonen.

Foto: Ole Dalen / NRK

Rektor: – Glad for tilsynet

Universitet har allerede gjort en rekke endringer for å imøtekomme kvalitetskravene. I 2018 skal NOKUT følge opp universitet for å vurdere om de er fornøyd med endringene. Deretter vil NOKUT vurdere om Nord Universitet skal få beholde universitetsstatusen.

Rektor ved Nord Universitet, Bjørn Olsen lar seg ikke stresse.

– Prosessen med NOKUT har vært nyttig og lærerik, og anbefalingene i rapporten er i stor grad sammenfallende med de utviklingsprosessene som er under oppstart eller allerede i gang.

Han sier universitet nå skal fortsette å gjøre de endringene de mener må til for å føre universitet framover.

– Vi er tilfreds med at NOKUT har tillit til de prosessene Nord universitet har iverksatt, og at de oppfattes som relevante. Nord universitet får nå tid og arbeidsro til å videreutvikle institusjonen i årene fremover, før det gjennomføres en revisjon av institusjonens kvalitetsarbeid i 2018.