NRK Meny
Normal

NOKUT: – Dårligst på vitenskapelig produksjon

Et tilsyn NOKUT har gjennomført ved Nord Universitet konkluderer med at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med andre universiteter.

Nord universitet

NOKUT mener Nord Universitet framstår som det svakeste av alle norske universitet, vurdert ut fra vitenskapelig produksjon.

Foto: Ole Dalen / NRK

En fersk rapport fra NOKUT konkluderer med at Nord Universitet må øke den vitenskapelige produksjonen, rydde opp i fagtilbudet og styrke fagmiljøene.

Hvis ikke det gjøres, kan Nord Universitet i Bodø miste sin universitetsstatus.

Blant annet står det i rapporten at til tross for en økning i vitenskapelig publikasjon i løpet av det siste året «fremstår Nord universitet som det svakeste av alle universiteter, vurdert ut fra vitenskapskapelig produksjon».

– Utfordringer

Det var for fem år siden at det som da het Høgskolen i Bodø, ble oppgradert til universitet og etterhvert ble hetende Nord Universitet.

1.januar i år slo Nord Universitet seg sammen med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Rapporten NOKUT nå presenterer viser at fusjonen så langt har skapt mer trøbbel enn glede, i hvert fall når det gjelder å sikre universitetsstatusen.

For selv om fusjonen har bidratt til å øke universitets totale tilgang på faglige ressurser, så mener NOKUT at det samtidig har gjort det mer utfordrende for universitet å oppfylle akademiske kvalifikasjonskrav, sammenlignet med hvordan det var før sammenslåingen.

«Det innledende tilsynet med Nord universitet viser at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare universiteter», heter det i rapporten.

 rektor Bjørn Olsen, Nord Universitet

Rektor Bjørn Olsen ved Nord Universitet sier han er glad for at universitetet nå får tid til å omstille seg etter fusjonen.

Foto: Ole Dalen / NRK

Rektor: – Glad for tilsynet

Universitet har allerede gjort en rekke endringer for å imøtekomme kvalitetskravene. I 2018 skal NOKUT følge opp universitet for å vurdere om de er fornøyd med endringene. Deretter vil NOKUT vurdere om Nord Universitet skal få beholde universitetsstatusen.

Rektor ved Nord Universitet, Bjørn Olsen lar seg ikke stresse.

– Prosessen med NOKUT har vært nyttig og lærerik, og anbefalingene i rapporten er i stor grad sammenfallende med de utviklingsprosessene som er under oppstart eller allerede i gang.

Han sier universitet nå skal fortsette å gjøre de endringene de mener må til for å føre universitet framover.

– Vi er tilfreds med at NOKUT har tillit til de prosessene Nord universitet har iverksatt, og at de oppfattes som relevante. Nord universitet får nå tid og arbeidsro til å videreutvikle institusjonen i årene fremover, før det gjennomføres en revisjon av institusjonens kvalitetsarbeid i 2018.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.