Det nye Nord universitet er allerede i trøbbel

Det nye universitetet er satt under tilsyn, og kan risikere å miste akkrediteringa som universitet.

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland, campus Bodø.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Fra 1. januar 2016 vil Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag bli sammenslått til Nord universitet.

Men NOKUT, som har som oppgaver er å godkjenne høyskoler som ønsker å bli universitet, er usikker på om det nye universitetet vil oppfylle kravene.

Første gang

Kommunikasjonsdirektør i NOKUT, Gard Sandaker-Nilsen, sier til NRK at dette er første gang NOKUT gjennomfører til et slikt tilsyn.

Forskerutdanning, stillingskompetanse og vitenskapelig produksjon er områder som i særlig grad skiller universitetene fra høyskolene.

Når det gjelder omfang og nivå på forskning og forskerutdanning, skriver NOKUT på sine nettsider;

«Vår kartlegging gir indikasjoner på at det nye fusjonerte Nord universitet vil ha utfordringer med å være på nivå med sammenliknbare universiteter innenfor disse områdene».

Og NOKUT varsler altså at de vil følge nyskapningen tett for å forsikre seg om at de klarer kravene.

Konsekvenser

Terje Mørland i NOKUT.

Terje Mørland i NOKUT.

Foto: NOKUT

Direktør i NOKUT, Terje Mørland, opplyser til NRK at det er for tidlig å forskuttere konsekvenser at tilsynet. I første omgang er det snakk om informasjonsinnhenting og dialog med institusjonen.

Det kan være aktuelt å gi faglige pålegg og eventuelt gå til revidering av universitetsakkrediteringen, men det er altså alt for tidlig å si noe om.

Tar tilsynet med stor ro

Pål A. Pedersen

Rektor ved Universitetet i Nordland, Pål Pedersen.

Foto: uin.no

Rektor ved Universitetet i Nordland, Pål Pedersen, er ikke bekymret over tilsynet fra NOKUT.

– Under prosessen med fusjonsarbeidet har vi skulet til hva som er kravene til et universitet, så dette er vi forberedt på.

Og Pedersen er trygg på at Nord universitet vil klare å møte kravene fra NOKUT

– Vi tar dette på like stort alvor i dag som vi gjorde i går, og vi jobber målrettet med å utvikle institusjonen slik at vi skal tilfredsstille de kriteriene som stilles.

Jobb nummer en

Bente Aina Ingebrigtsen

Konstituert rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Bente Aina Ingebrigtsen

Foto: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Også konstituert rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Bente Aina Ingebrigtsen, har et avslappa forhold til NOKUTs tilsyn.

– Jeg synes det er bra, fordi det gir oss det ekstra fokus på kompetanseutvikling og forskning som vi må ha. Dette er jobb nummer en for oss, og mitt inntrykk er at de ansatte er klar over, og vil bidra, i det som kan karakteriseres som en stor dugnad.

Siste fra Trøndelag

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster