– Nesten tabu blant gutta å kalle seg feminister

André Strand Mørsvik (18) og Martin Hoff (18) er for at kvinner og menn skal ha like rettigheter i samfunnet, men vegrer seg for å kalle seg selv feminister. – Ikke uvanlig, sier språkforsker Ruth Vatvedt Fjeld.

Bodø vgs

André Norsvik (18) og Martin Hoff (18) forklarer at å kalle seg feminist er like upopulært som å si at man ikke støtter like rettigheter for kvinner og menn.

Foto: NRK

– Det er klart jeg vil ha like rettigheter for kvinner og menn. Men jeg vil ikke akkurat kalle meg selv feminist, sier Martin Hoff.

Hoff er 18 år og går på Bodø videregående skole. Han og flere klassekamerater forteller at det er upopulært å si at man ikke støtter like rettigheter for kvinner og menn.

Men når NRK spør om det vil si at det er populært å kalle seg feminist, ler de.

– Nja det er nok like upopulært å kalle seg feminist. Jeg har aldri hørt en gutt kalle seg for feminist, det er nesten tabu, legger André Mørsvik til.

Ifølge Store norske leksikon, er feminisme fellesbetegnelsen for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn.

Ruth Vatvedt Fjeld er språkviter, og har forsket på språk og kjønn. Hun forklarer at det er vanlig blant gutter og menn å ikke kalle seg feminister, selv om de støtter det feminisme står for.

Historisk har jo feminisme vært kvinnenes kamp, fordi kvinner har hatt og har fortsatt færre rettigheter enn menn. Menn var imot feministene på 1800-tallet fordi kvinner truet et system som gagnet mannen. Derfor sitter det langt inne for mange gutter å kalle seg feminist, forteller Fjeld.

Men det er ikke bare gutter som ikke vil kalle seg feminister.

– Selvfølgelig skal kvinner og menn være likestilte, det skulle bare mangle. Jeg blir ofte irritert av å se forskjeller på lønn mellom kvinner og menn, sier Line Jensen.

- Betyr det at du er feminist?

– Nei, det vil jeg ikke si.

Ruth Fjeld forklarer at ordet «feminist» har fått en negativ klang i samfunnet, og at dette er skadelig for likestillingskampen.

Ruth Vatvedt Fjeld

Ruth Vatvedt Fjeld er språkviter ved UiO.

– Språk endrer seg hele tiden, og noen ord utgår mens nye ord dannes. Men igjen så handler det ikke om ordet «feminisme», men holdningene bak ordet.

I kjølvannet av debatten om Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar», har det oppstått et slags skille mellom feminister, og såkalte «anti-feminister», forteller Fjeld.

Men ifølge henne er det ikke så nøye akkurat hva man kaller seg, så lenge man støtter holdninger som fremmer likestilling.

Til tross for at guttegjengen fra Bodø ikke kaller seg feminister, er de usikre på hva man burde gjøre for at flere skal melde seg inn i likestillingskampen.

Positiv

Kristian Hansen mener at en holdningsendring må til.

Foto: NRK

– Kanskje vi trenger et nytt magisk ord, som er kjønnsnøytralt, og gjør at flere tør å kalle seg det, sier Martin Hoff.

Men meningene blant kameratene delte.

– Jeg vet ikke om et nytt ord nødvendigvis er det riktige av hensyn til historien. Kanskje det heller er en holdningsendring rundt det eksisterende ordet som må til, sier Kristian Hansen.

– Det ville jo vært synd om kampen for likestilling svekkes av at folk ikke tør å kalle seg feminister, avslutter han.