Hopp til innhold

Nesten 50.000 oppdrettslaks rømte: – En av de største truslene mot villaksen

Mellom flere kjente laksevassdrag på Helgeland har titusenvis av laks rømt fra et oppdrettsanlegg. Nå kan de true villaksen i området.

Merder i Øksbåsen (Tosenfjorden)

Det var her, fra merd i Øksbåsen i Tosenfjorden, rømminga skjedde.

Foto: SinkabergHansen AS

Det var fra oppdrettsanlegget til SinkabergHansen at det gikk hull på en merde på søndag.

I dag konkluderte selskapet med at 49.000 laks har rømt ut i Tosenfjorden.

Nå slår både Fiskeridirektoratet og Norges jeger og fiskerforbund alarm rundt den potensielle skaden mot villaksen i området. Det er fem vassdrag i området som anses som viktige.

Regiondirektør i fiskeridepartmenetet, Janne Andersen, ser på dette som en alvorlig stor rømming.

– Vi har hatt en historikk med veldig lite rømming, så dette er alvorlig.

Flenge i nota

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg sier de etterforsker hendelsen.

Svein-Gustav Sinkaberg

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg sier de nå etterforsker hvorfor det gikk galt med avlusingen.

Foto: Tom Lysø

– Vi ser veldig alvorlig på dette. Det er noe som ikke skal skje.

– Tapet er i flere-millionersklassen. Det er alvorlig for selskapet.

Sinkaberg sier det var under en mekanisk fjerning av lakselus at det gikk galt.

Regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet sier de har være på inspeksjon.

– Det er en ganske stor flenge i denne nota. Dermed er det ikke så rart at det rømte 49.000 laks.

Utkonkurrerer villaks

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at ved utgangen av april i år hadde kun 7.000 oppdrettslaks kommet på avveie. I fjor rømte 160.000.

Fiskekonsulent i Norges jeger og fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth, sier et møte mellom villaks og oppdrettslaks kan få svært negative konsekvenser for begge arter.

Øyvind Fjeldseth

Fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth påpeker også at overlevelsen heldigvis er liten hos oppdrettsfisk.

Foto: Petter Sommer / NRK

– Oppdrettslaksen er veldig aggressiv. Da kan den konkurrere ut villaksen i jakten på mat.

Fjeldseth sier at erfaringen med rømt oppdrettslaks er at den sprer seg raskt.

– Med mindre du får tak i brorparten på veldig, veldig kort tid så sprer dem seg raskt og er vanskelig å få tak i. Da snakker vi om rundt et døgn.

– Sånn sett er ren oppdrettslaks den verste sorten.

Med andre ord vil det nå bli vanskelig å fange opp mye av laksen som forsvant på søndag.

Oppdrettsselskapet var tidlig ut med å sette ut garn og å be lokalbefolkningen om hjelp.

– Vi har utlovet en dusør på 300 kroner per fisk til dem som fanger og rapporterer, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

Han sier det har vært en del fangst, og at én person skal ha fanget 75 fisk.

– Ikke den største trusselen

Laksen som har rømt fra anlegget Øksbåsen vil neppe gjøre den største skaden på kort sikt. Den skal være for ung til å gyte, og derfor ikke ha noe i vassdraget å gjøre med det første.

– Fisken vil nok i stor grad la være å gå opp i vassdraget nå. Men ved store rømninger ser vi også at mange går opp i vassdragene, sier Fjeldseth.

– Den blir nesten en større trussel hvis den går ut i havet, spiser seg opp litt mer, og overlever. Da har den tilpasset seg et vilt liv.

Også Janne Andersen i direktoratet er bekymret.

– Vi vil ikke at dette skal påvirke villaksen. Det kan bli en slags genetisk forurensing hvis villaks og oppdrettslaks parrer seg og skaper en blanding.

– Det vil skade den gode villaksstammen vi har.