NRK Meny
Normal

Nærmere hundre fiskearter utrydningstruet

Forskere har gjennomført det som beskrives som den mest omfattende rødlistevurderingen av fiskearter i Europa. – Tallene forteller at vi driver en forvaltning som ikke er god nok i dag, sier marin rådgiver.

Skreifiske 2015 i Senja

Situasjonen er ikke helsvart. Bestandene for både torsk og makrellstørje er på bedringens vei, ifølge rapporten. Her ser vi skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fiske etter skrei på havet ved Gryllefjord på utsiden av Senja tidligere i år.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

EU-kommisjonen har finansiert en ny rapport som ser nærmere på et vidt spekter marine arter i Europa, og tilstanden til disse artene.

Ana Nieto

Ana Nietos fulle tittel er European Biodiversity Conservation Officer ved IUCN.

Foto: IUCN

– Dette er den første fullstendige vurderingen som er gjort av alle de 1220 artene vi vet finnes i Middelhavet, Svartehavet, Østersjøen, Nordsjøen og det nordøstlige Atlanterhavet, sier direktør Ana Nieto ved Verdens naturvernunion (IUCN) til NRK.

Rapporten er en rødliste over marine arter i Europa, forklarer hun.

– Dette er et prosjekt som har strukket seg over tre år. Rapporten vurderer risikoen for utryddelse av alle fiskearter som har sitt opprinnelige tilhold i europeiske farvann, eller som har etablert seg i Europa før år 1500.

7.5 prosent truet av utryddelse

Resultatene beskrives som urovekkende. 7.5 prosent av artene er truet av utryddelse. I tillegg er 2.6 prosent plassert i kategorien «nær truet». 20.6 prosent av artene fantes det for liten vitenskapelig informasjon om til at man har kunnet vurdere disse, forteller direktøren.

– Vi fant i tillegg ut at 8.4 prosent av artene har synkende bestander, mens 21.5 prosent holder seg mer eller mindre stabile. Trendene hos 68.4 prosent av artene forblir ukjent, på grunn av manglende data.

De viktigste truslene identifiseres til å være overfiske, både som bifangst og gjennom målrettet fiskeri, utvikling av kystområdene, energiproduksjon og gruvedrift samt forurensning.

Positiv utvikling

Det er bruskfiskene haier, skater og helhodefisker – som er hardest rammet. Der er 40.4 prosent av artene truet av utryddelse, mens 39.7 prosent av artene opplever sviktende bestander.

Men alt er ikke mørkt, forteller Nieto.

– Vi ser en positiv utvikling hos 1.7 prosent av artene. Forvaltningstiltak har vært vellykket blant annet torsk og makrellstørje.

Kystnasjon

– Hvorfor er rapporten viktig for Norge?

Norge har en lang kystlinje, og norske farvann er hjem til et stort antall arter. Mange er dessuten svært mobile. Hvordan det går med arter andre steder i Europa, er av stor betydning for kystnasjoner, som Norge.

Ana Nieto / IUCN

– Alvorlig

Tidligere havforsker ved Havforskningsinstituttet og i dag marin rådgiver med Ecosystembased, Jens Christian Holst, mener dette er tall som man må ta alvorlig.

– Rapporten sier noe om at vi driver en forvaltning som ikke er god nok i dag, sier han.

Han mener vi blant annet må utvikle fiskerier som unngår å ta de rødlistede artene gjennom bifangst.

Naturlige svingninger

Jens Christian Holst, havforsker

Jens Christian Holst.

Foto: Privat

Holst mener man også bør se nærmere på hver enkelt art i rapporten for å forstå hva som egentlig er situasjonen, og peker på at en del bestander svinger gjennom naturlige sykluser når temperaturene i havet endret seg.

– Det å etablere flere MPA-områder, altså områder i havet hvor det ikke fiskes på, kan være et tiltak vi bør se mer på i fremtiden. Slike områder trenger ikke å være negativt for fiskeriene, men faktisk positive, da man kan få bygget opp gytebestander innen disse områdene som er gunstige for fiskeriene utenfor.