Nå kommer konkursene

Dobling av konkurser i Nordland de sistre tre ukene.

Illustrasjonsbilde snekker

Tidligere er det bygg-og anleggsbransjen som har merket økonomiske nedgangstider først, sier underdirektør ved Konkursregisteret, Karl Erik Rørmark.(Illustrasjonsbilde)

Foto: RICK WILKING / REUTERS

Antall konkurser i Nordland øker kraftig, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

Fra januar til september 2008 har nivået på antall konkurser i Nordland ligget ganske jevnt, med 119 kontra 116 konkurser sammenlignet med samme periode i fjor.

Men fra 1.oktober til 23.oktober i år er det nesten ei dobling i antall konkurser.

Dobling av konkurser i oktober

Fra 1.oktober til 23.oktober 2008 er det meldt inn 34 konkurser.

Samme periode i fjor var det 18 konkurser i Nordland, og økningen er på hele 89 prosent.

Denne utvilkingen skjer i hele landet, sier underdirektør ved Konkursregisteret, Karl Erik Rørmark i Brønnøysundregistrene.

- Totalt for hele landet ligger oktober 60 prosent over samme periode i fjor. Jeg tror det blir økning innen de fleste områder. Nå har vi ikke sett på oktober enda, men vet fra tidligere at det er bygg, restaurant og handelsnæringen som er de største, sier Rørmark.

Arbeidsledighet

Ledighetsstatistikken fra NAV for september viser en enorm økning i antall ledige i bygg- og anleggsbransjen, skriever Nettavisen. På ett år, fra september i fjor, er det en økning på landsbassis på 841 helt ledige i denne yrkesgruppen. Økningen er på solide 30 prosent.

I de fleste fylker har ledigheten gått ned det siste året - aller mest i Nordland, som har gått ned 13 prosent

Direktør i NHO Nordland, merker at finanskrisa har konsekvenser også i Nordland.

- Vi merker at det skjer ting nå. Vi får henvendelser både om permitteringer og oppsigelser. Men vi hadde et veldig stramt arbeidsmarked, så det er litt for tidlig å si hvor mye utslag vi vil få her, sier Storelvmo.

- Jeg er spent på hva som skjer i Kina, vi er avhengig av hva som skjer der. Vi handler mye med Kina. Jeg spurte en mann i Rana om hvordan det gikk med bedriften. Han svarte: -Når det rører seg i Kina, rører det seg her.

Edel Storelvmo, direktør i NHO Nordland.

Tror krisen blir kortvarig

Direktøren i NHO Nordland er redd for at virkningen av de offentlige tiltakene kommer for sent.

- I regjeringens budsjettforslag som ble lagt fram i begynnelsen av oktober, og som de mener er et motkonjukturbudsjett, så er planen å sette i gang store, offentlige infrastrukturprosjekter. Men vi vet at det tar veldig lang tid før vi ser noe av det, fordi det tar lang tid fra bevilgninger gis til ting iverksettes. Derfor er jeg redd for at virkningen kommer for sent, sier Storelvmo.

Edel Storelvmo

Direktør Edel Storelvmo.

Alt i alt er Edel Storelvmo ganske optimistisk i forhold til uroen vi opplever nå.

-Totalt sett håper jeg at Nordland skal komme rimelig greit ut av det. Men jeg skulle ønske at de store infrastrukturoppgavene hadde kommet tidligere. Vi må bli flinkere på samhandling.

- Det jeg frykter, er en virkning av finanskrisa som vi ikke har sett enda. Uroen kan føre til at folk går over i andre yrker, at de flytter, gjerne til andre deler av verden, eller velger andre løsninger. Jeg tror ikke krisen blir langvarig. Når så konjukturen går andre veien, så kommer også resultatet av de offentlige bevilgningene, men da er det alt for mye å gjøre. Så får vi håpe at det blir rentenedgang, slik at ikke aktiviteten går så veldig langt ned, sier Storelvmo.