Torsk blir billigere

Etter flere tøffe runder og vel en ukes pause i forhandlingene, klarte FHL, NSL og Norges Råfisklag å komme til enighet på onsdag om vinterens nye minstepriser for fisk.

Torsk
Foto: NRK

Norges Råfisklag er kommet til enighet med Norske Sjømatbedrifter (NSL) og Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) om vinterens minstepriser for fisk.

Minsteprisen for torsk går ned mens prisen for hyse videreføres og prisen for sei oppjusteres.

I en pressemelding heter det at partene har strukket seg langt for å få til en avtale som sikrer et gulv for prisene i råstoffmarkedet. Det siste året har vært turbulent med betydelige markeds- og omsetningsutfordringer, heter det i pressemeldingen.

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 21. desember 2009 og inntil videre, men ikke ut over 9. mai 2010.