Hopp til innhold

Ingen kommuner i Lofoten sier ja til konsekvensutredning

I dag sa kommunestyret i Vågan nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Natur og ungdom utenfor rådhuset i Svolvær

Natur og Ungdom i Vågan viste hva de mente før kommunestyret samlet seg på rådhuset i Svolvær.

Foto: Privat

Fra før har Moskenes, Flakstad, Røst og Værøy alle kommunestyrevedtak som sier nei til konsekvensutredning. I dag bestemte kommunestyret i Vågan seg for å følge etter.

​I 2010 var fem av de seks kommunene for å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten. Røst var den gang eneste kommune som var motstander.

Vedtaket i Vågan i dag ble gjort med 20 mot 9 stemmer. Gruppeleder Lena Amalie Hamnes for Arbeiderpartiet er veldig fornøyd med utfallet.

– Jeg er kjempeglad for at kommunestyret har valgt å lytte til de innspillene som har kommet fra ulike faginstanser, og som har frarådet at man går videre med en konsekvensutredning, sier Hamnes til NRK.

– Hvis det er noen områder hvor man må prioritere verdifulle fiskeressurser, så er det nettopp i Lofoten, Vesterålen og Senja, fastslår hun.

Ikke alle er enige

Men motstanden deles ikke av alle ordførerne.

Ordfører Eivind Holst

Ordfører Eivind Holst hadde helst sett at saken fikk et annet utfall.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ordfører Eivind Holst fremmet i kommunestyret i dag et forslag i favør av en konsekvensutredning.

– Jeg er ikke kjempeglad, men det er nå engang slik at man som ordfører må føre ordet på vegne av flertallet, sier Holst.

Han mener petroleumsvirksomhet ville gitt positive ringvirkninger i form av økte investeringer og flere arbeidsplasser.

– Det går an å ha både fiskeri, reiseliv og petroleumsvirksomhet. Så er det til syvende og sist Stortinget som skal fatte vedtak i saken – ikke kommunestyrene i Lofoten, påpeker han.

Byger i Lofoten

De siste tre stortingsperiodene har politiske avtaler hindret en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Eirin Egghjem / Privat

– Viktig

«Det er ikke seismikk, men musikk i mine ører», jubler Sigurd Enge i Bellona.

FULL CITY FORLIS

– Det er de som bor og lever i Lofoten som i størst grad vil merke konsekvensene av oljeboring i regionen, påpeker Sigurd Enge i Bellona.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Det er vanskelig å vekte hvor viktig dette er. Oljeboring utenfor Lofoten er et nasjonalt spørsmål, men at det er en lokal motstand, gjør det i hvert fall ikke noe lettere for dem som er for konsekvensutredning og oljeboring.

Enge tror Parisavtalen har gjort at alvoret i klimaendringene har begynt å sige inn.

– Verden har forandret seg etter klimatoppmøtet i Paris. Folk forstår at noe av oljen må ligge, og det mest naturlige området hvor vi ikke skal bore, er nettopp Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er dette som på sett og vis siger inn, mener han.

– Tror du dere får det som dere vil til slutt?

– Når vi ser at også LO kanskje går tilbake på kravet om konsekvensutredning, er det et tegn på at synet på Lofoten har endret seg, sier Enge.

EL og IT Forbundet, et av LO-forbundene som ønsker vern av havområdene, oppfatter vedtaket som et viktig signal til LO-kongressen neste år.

– Vedtaket forteller oss noe om de andre verdiene som er i området. Det er et nasjonalt ansvar å ta vare på de sårbare havområdene og de evigvarende fiskeriressursene, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

  • NRK opplyste først at alle seks kommuner i Lofoten var imot konsekvensutredning. Det stemmer ikke. Vestvågøy har et vedtak der de ikke tar stilling til saken. Her er det en avtale om å legge saken på is i denne perioden.