Nå får personer med hjerneslag raskere hjelp

Hvert minutt teller når en person får hjerneslag. I Bodø har de halvert behandlingstiden gjennom et nytt prosjekt.

Halverer behandlingstiden på hjerneslag

For ett år siden etablerte Nordlandssykehuset et eget team for å ta seg av tilfeller av hjerneslag. Resultatene har ikke latt vente på seg.

– Før vi begynte med prosjektet hadde vi en behandlingstid på 54 minutter. Nå har vi en behandlingstid på 28 minutter. Vi har altså fått halvert behandlingstida, sier lege Ida Bakke fornøyd. Hun er leder av «Prosjekt slagalarm» ved Nordlandssykehuset i Bodø.

15 000 får hjerneslag hvert år

Når du får hjerneslag er det svært viktig å komme seg raskt til sykehus for å få behandling. Hvert minutt teller. Nordlandssykehuset i Bodø jobbet intenst for å få ned behandlingstiden ved hjerneslag.

– Det dør opptil to millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneslag, sier det seg selv at hvert minutt teller, sier Bakke.

Ida Bakke

Ida Bakke er leder av «Prosjekt slagalarm».

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Hvert år får nærmere 15 000 nordmenn hjerneslag. På Nordlandssykehuset i Bodø får de inn 200 tilfeller i året.

– Jo lengre tid det går, dess større er risikoen for at du får en alvorlig skade. På samme måte vil en stor blodpropp gi en større skade, sier Maria Carlsson, overlege på nevrologisk avdeling på Nordlandssykehuset.

Mange sykehus uten samme tilbud

Ovenfor NRK demonstrerer sykehuset hvordan undersøkelsen gjennomføres. Når en person kommer inn til sykehuset med mistanke om hjerneslag, blir det gjort en rask undersøkelse, før det eventuelt blir tatt et ct-undersøkelse av hodet til pasienten. Dersom bildene ikke viser hjerneblødning, og legene mistenker blodpropp, vil pasienten få ei sprøyte som løser opp blodproppen.

Det er tida fra pasienten kommer inn på sykehuset og til denne sprøyta settes, som sykehuset har klart å kutte. Behandlingen gis inne på røntgenavdelingen for å spare tid.

– Vi har klart å få ned behandlingstiden fordi vi har jobbet på tvers av klinikkene og på tvers av fagprofesjonene. Vi har sett på hvor vi kan spare tid på alle avdelingene, forteller Bakke.

Ifølge norsk hjerneslagregister er det fortsatt mange sykehus i Norge som ikke har en egen slagalarm som sykehuset i Bodø har.

Nå ønsker de å spre denne kunnskapen og kutte tidsbruken ytterligere.

– Vi har et veldig godt behandlingstilbud inne på sykehuset og vi ønsker å få styrke behandlingskjeden utenfor sykehus og få flere pasienter raskere inn til sykehus, sier Ida Bakke.