– De som sover mye har økt risiko for hjerneslag

At søvn er viktig for helsen, er det liten tvil om. Men for mye søvn kan ha negative helseeffekter, skal vi tro en ny studie.

SØVN

Det kan være godt å sove. Men det kan bli for mye av det gode, ifølge studie.

Foto: SARA JOHANNESSEN

Professor Yue Leng

Yue Leng ved University of Cambridge i England.

Foto: Privat

Yue Leng, PhD ved University of Cambridge i England, er en av forskerne som står bak studien, der de konkluderer med at middelaldrende og eldre mennesker som sover mer enn åtte timer om dagen løper økt risiko for hjerneslag. Funnene ble publisert i tidsskriftet Neurology tidligere i år.

– Vi har funnet ut at de som sover mer enn åtte timer om dagen har 46 prosent større risiko for å få slag, sier Leng til NRK.

Fulgte 10.000 personer

I underkant av 10.000 personer fra Norfolk i Storbritannia har deltatt i studien, som er en del av en pågående kohortstudie ved navn EPIC-Norfolk, der mennesker i ulike land følges over tid for å se hvem som utvikler sykdom.

Alle deltakerne i denne delen av studien har befunnet seg i alderssegmentet 42 til 81 år, og har blitt fulgt over en periode på cirka 9,5 år.

– I løpet av den tiden, fikk 346 mennesker slag, sier Leng.

18 prosent

Også de som oppgav å sove mindre enn seks timer om dagen hadde 18 prosent større risiko for å få slag, ifølge forskeren. Hun påpeker imidlertid at de ikke hadde nok respondenter i denne kategorien til å kunne fastslå statistisk signifikans.

– De som skiftet over tid, fra å sove mindre enn seks timer i døgnet til å sove mer enn åtte timer, hadde nesten fire ganger så stor sjanse for å få slag, fortsetter hun.

Sammenhengen kan ifølge forskeren ikke forklares med alder, kjønn eller andre konvensjonelle risikofaktorer.

– Best å sove 7–8 timer

Bjørn Bjorvatn, søvnspesialist

Søvnspesialist Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen.

Foto: Privat

Søvnforsker og professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen mener det er all grunn til å tro på funnene. Han forteller at flere andre studier har vist at best helse ses hos dem som sover 7–8 timer.

Han påpeker samtidig at lang søvnlengde ofte er assosiert med ulike lidelser, som for eksempel søvnapné.

– Det er mer sannsynlig at det er lidelsene som gir økt slagrisiko, enn søvnlengden per se. Med andre ord, hvis man er langsover, uten andre plager, tviler jeg på at helserisikoen øker. Men det må nok mer forskning avklare.

Han vil derfor ikke anbefale folk å sove mindre.

– Jeg vil generelt være varsom med å anbefale folk å redusere søvnlengden de føler de trenger, basert på denne type forskning, avslutter han.