Hopp til innhold

Politiet uten spor etter mystisk massedød av rein: – Det avlives fremdeles dyr

Ingen vet hvorfor over 100 reinsdyr har dødd. Veterinærinstituttet har bedt om hjelp fra utlandet. Politiet håper det kan gi svar.

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

Ingen vet årsaken til dyretragedien.

Foto: Odd Arne Sandøy

– Det avlives fremdeles dyr. Situasjonen er ikke over.

Det sier Stein Tage Domaas. Han er underdirektør ved landbruks- og reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland.

Den uforklarlige reindøden på Herøy i Nordland har blitt en hodepine for de involverte.

En flokk med om lag 400 rein er rammet av en uforklarlig sykdom. Over 100 av disse har blitt syke, og som følge av dette enten dødd eller måtte avlives.

Symptomene til den syke reinen er at de sjangler og generelt er svake.

Sendt prøver til utlandet

Veterinærinstituttet har vært på øya flere ganger og tatt prøver. I tillegg er det foretatt obduksjon av skrotter.

Til nå har de utelukket en rekke ting.

  • Det er ikke snakk om bakterier, virus, parasitter eller skrantesyke som er kjent for å ramme reinsdyr.
  • De kan foreløpig ikke utelukke at det er et mindre kjent virus eller bakterie som er årsaken, og dette er derfor noe de sjekker nærmere.
  • Det skyldes ikke mat- eller vannmangel.

Veterinærinstituttet har sendt flere prøver til utenlandske laboratorier, og venter fremdeles på svar.

Politiet ikke nærmere en løsning

Samtidig etterforsker politiet den mystiske massedøden.

De vil forsøke å finne ut om man her snakker om brudd på dyrevelferdsloven, eller om det er annen miljøkriminalitet som er årsaken.

Stine Marie Brox Gundersen, etterforsker for dyrevelferdskriminalitet i Nordland politidistrikt.

Stine Marie Brox Gundersen er etterforsker for dyrevelferdskriminalitet i Nordland politidistrikt.

Foto: Politiet

– Vi vet fremdeles ikke hva som har skjedd med reinen. Årsaken er ukjent. De foreløpige prøvene og obduksjonene som er gjort har ikke gitt svar på hva som har skjedd med reinen.

– Er det riktig å si at dere står uten spor?

– Ja.

Det er ikke funnet noe som gir grunn til å klandre reineierne for det som er skjedd med reinflokken. Reinen var i alminnelig godt hold da dette inntraff. Reinen har også blitt godt tatt vare på underveis.

Politiet gjør det de kan for å finne årsaken. Det er blant annet gjennomført rundspørringer og avhør i saken. Men ingen av etterforskningsskitten har ført dem nærmere en løsning.

– Vi håper at analysene av prøvene som er tatt kan gi oss svar.

Massedød av rein i Herøy

Over 100 rein har måttet bøte med livet etter uforklarlig sykdom.

Foto: Odd Arne Sandøy

Politiet har også gått bredt ut og bedt om tips fra publikum. Men heller ikke det har bidratt til en oppklaring.

– Vi har fått flere tips fra publikum. Noen av dem følger vi opp selv, og noen har vi sendt videre til Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Fremdeles ønsker politiet tips i saken.

– Og da særlig den tidsperioden før reinen ble syk, fra begynnelsen av mars til slutten av mars.

Flyttet flokken

Men et lyspunkt er det. Det ser ut til å gå bra med flere dyr.

– Det er færre dyr som nå er så dårlig at det kan gå gale veien. Men det er en stor del av flokken som er veldig svak, og dødelighetsbiten av situasjonen er ikke over, sier Stein Tage Domaas.

Han er klar på at det er avgjørende at folk holder seg unna flokken, slik at den får ro. Flere av simlene har kastet kalven, og flere kan gjøre det samme.

– Det er kanskje viktigere nå enn tidligere med tanke på å berge kalvene.

Les også Slike hytter bygges nesten ikke lenger

Hytte

Dermed har situasjonen nå delt seg i to. Det ene er å finne årsak. Men her har man ikke kommet videre.

Det andre er å ivareta både reinen og utøverne på best mulig måte.

Flokken er nemlig delt. De dårligste dyrene har blitt stående igjen på Herøy, mens de sterkere dyrene er flyttet til Dønna.

Samtidig har kommunene gått sammen for å dekke kostnadene ved å få ekstra gjetere på plass.

– Det er flott gjort av kommunen. Da kan de som har stått i dette i dag og natt kanskje få sove noen timer, sier Domaas.